,, Rö Hembygdsförening - Platser - Platslista
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister
GÄSTBOK

Platsnamnregister för Rö socken

Klicka på en bokstav nedan för att visa namn som börjar med den bokstaven, eller på Alla för att visa alla namn. För att se detaljinformation om en plats, klicka på id-numret.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Å  Ä  Ö  Alla

Id Platsnamn Avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt
202 Agneby Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1) 1885 (Rö HFL AI:15)
204 Agnmora Bebyggelse 1686 (Rö MB LI:1)
206 Angarlund Bebyggelse 1761 (Rö HFL AI:1)
516 Angarn Sjö 1671 (ONR)
207 Angbytorpet Bebyggelse 1933 (ONR) 1933 (ONR)
208 Annelund Bebyggelse 1907 (BB)
209 Arvidshus Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1757 (Rö HFL AI:1)
210 Asplund Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2)
212 Backen Bebyggelse 1628 (RUL) 1680 (Rö MB LI:1)
213 Beateberg Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1)
276 Beatebergs grindstuga Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4) 1920 (Rö FsB AII:3)
689 Beatebergs soldattorp Bebyggelse 1856 (Grill)
214 Berga Bebyggelse 1906 (HEK)
215 Bergbylund Bebyggelse 1876 (Rö HFL AI:14) 1947 (Rö IFL B:4)
216 Bergsäter Bebyggelse 1930 (FR)
217 Betanien Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
678 Björkboda Bebyggelse 1706 (Rö MB C:1) 1706 (Rö MB C:1)
595 Björkhägnan Bebyggelse 1712 (Rö MB C:1) 1714 (Rö MB C:1)
221 Björkhättan Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1891 (Rö HFL AI:17)
222 Björkkulla Bebyggelse 1571 (ÄL) 1571 (ÄL)
223 Björklund Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4) 1908 (Rö FsB AII:2)
224 Björksättra Bebyggelse 1866 (Rö HFL AI:12) 1925 (ONR)
225 Björktorp på Härsby ägor Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1846 (Rö HFL AI:8)
226 Björktorp på Väsby ägor Bebyggelse 1814 (Rö HFL AI:4)
227 Björkudden Bebyggelse
529 Blackorna Ö eller holme 1952 (EK)
685 Bladlund Bebyggelse 1828 (Rö HFL AI:5) 1840 (Rö HFL AI:7)
707 Boda Bebyggelse 1566 (UH 1538:2) 1578 (UH 1578:19)
228 Bodsby Bebyggelse 1650 (MTL) 1650 (MTL)
518 Bodudden Natur 1746 (LMS A83-18:1)
229 Bolby Bebyggelse 1540 (UH 1540:5) 1907 (Rö FsB AII:1)
230 Bolby soldattorp Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1846 (Rö HFL AI:8)
231 Bolbytorp Bebyggelse 1666 (MTL) 1903 (Rö FsB AII:1)
232 Borgen Bebyggelse 1906 (HEK)
234 Broby Bebyggelse 1856 (Rö HFL AI:10)
235 Brobylund Bebyggelse 1906 (HEK) 1906 (HEK)
236 Brotorpet Bebyggelse 1697 (Rö MB LI:1) 1856 (Rö HFL AI:10)
237 Bygget Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1896 (Rö FsB AII:1)
238 Byle Bebyggelse 1499 (ONR)
575 Bålbrotorp Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1) 1677 (Rö MB LI:1)
690 Bålby Bebyggelse
239 Båtmanby Bebyggelse 1540 (UH 1540:5) 1812 (Rö HFL AI:4)
714 Båtmanby soldattorp Bebyggelse 1745 (Rö MB CI:2) 1745 (Rö MB CI:2)
241 Charlottendal Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4)
695 Damejeannesvägen Väg 1933 (ONR) 1933 (ONR)
651 Dammtorp Bebyggelse 1782 (Rö HFL AI:2) 1797 (Rö HFL AI:3)
242 Denan Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1)
703 Ekarne Bebyggelse 1630 (RUL) 1630 (RUL)
243 Ekdal Bebyggelse 1909 (Rö FsB AII:2)
245 Eke Bebyggelse 1378 (SjS)
246 Eke backstuga Bebyggelse 1727 (LMM 01-RÖA-2) 1780 (Rö HFL AI:2)
250 Ekelund Bebyggelse 1628 (RUL) 1804 (MTL)
249 Ekesberg Bebyggelse 1906 (HEK)
504 Ekesholmen Ö eller holme 1845 (SK) 1845 (SK)
700 Eketorp Bebyggelse 1628 (RUL) 1628 (RUL)
528 Ekhagen Natur 1952 (EK)
251 Ekskogen Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
603 Ekstugan Bebyggelse 1707 (Rö MB C:1)
252 Ektorp Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1851 (Rö HFL AI:9)
710 Ektorpsstugan Bebyggelse
254 Enlund Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2)
255 Eriksberg Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4)
256 Erikslund på Väsby ägor Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
257 Erikslund på Ösby ägor Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1900 (Rö FsB AII:1)
259 Fagerås Bebyggelse 1900 (Rö FsB AII:1) 1933 (ONR)
260 Farmen Bebyggelse 1952 (EK)
261 Fattigstugan Bebyggelse 1698 (Rö MB LI:1) 1914 (Rö FsB AII:2)
262 Fiskartorpet Bebyggelse 1729 (Rö MB CI:1)
263 Fredrikelund Bebyggelse 1856 (Rö HFL AI:10) 1937 (Rö IFL B:4)
264 Fridhem på Härsby ägor Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
265 Fridhem på Risby ägor Bebyggelse 1915 (BB)
266 Furuberg Bebyggelse 1925 (ONR)
509 Furuholmen Ö eller holme 1845 (SK) 1845 (SK)
267 Furulid Bebyggelse 1925 (ONR) 1947 (Rö IFL B:4)
268 Fågelsången Bebyggelse 1930 (BB)
269 Fälle Bebyggelse 1879 (GSK)
687 Fälletorpet Bebyggelse 1871 (Rö HFL AI:13)
691 Fällorna Bebyggelse 1946 (Rö IFL B:4)
680 Gillberga Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1813 (Rö HFL AI:4)
271 Granhult Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2)
272 Granhättan Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2) 1908 (Rö FsB AII:2)
273 Granlund Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4)
275 Gransättra Bebyggelse 1814 (Rö HFL AI:4) 1918 (Rö FsB AII:3)
278 Grönalund Bebyggelse 1903 (Rö FsB AII:1)
279 Gröndal Bebyggelse 1906 (HEK)
280 Gullbergby Bebyggelse 1409 (SD 1222)
281 Gullbergby soldattorp Bebyggelse 1856 (Grill) 1856 (Grill)
712 Gullsten Fornminne 1726 (LMM 01-RÖA-2) 1827 (ONR)
541 Gullungeån Vattendrag
282 Gunnarsbacken Bebyggelse 1753 (LMS A83-6:2) 1814 (Rö HFL AI:4)
283 Gustavsberg Bebyggelse 1925 (ONR)
284 Gustavslund Bebyggelse 1766 (Rö HFL AI:1) 1814 (Rö HFL AI:4)
287 Gårdsbytorp Bebyggelse 1774 (LMS A83-2:1) 1906 (HEK)
540 Gårdstensberget Natur 1827 (ONR)
285 Gälsby Bebyggelse 1416 (ONR)
286 Gälsby Soldattorp Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1780 (Rö HFL AI:2)
694 Gälsbytorp Bebyggelse 1835 (Rö HFL AI:6) 1906 (HEK)
288 Haga Bebyggelse 1901 (Rö FsB AII:1)
488 Hagaberg Bebyggelse
289 Hallboda Bebyggelse 1696 (Rö MB LI:1)
290 Harryhill Bebyggelse 1932 (EK)
291 Hasselbacken Bebyggelse 1952 (EK)
292 Hebron Bebyggelse 1925 (ONR)
293 Herrhamra Bebyggelse 1925 (ONR)
294 Holmen Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1908 (Rö FsB AII:2)
295 Holmstugan Bebyggelse 1952 (EK)
559 Huvaborgen Natur 1918 (ONR)
296 Huvan Bebyggelse 1621 (RUL)
519 Huvan (sjön) Sjö 1721 (Sepelius)
297 Hyddan Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
298 Härsby Bebyggelse 1257 (ONR)
299 Härsby båtsmanstorp Bebyggelse 1732 (Rö MB CI:1) 1906 (HEK)
300 Härsby krog Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1807 (Rö HFL AI:4)
302 Härsby soldattorp Bebyggelse 1821 (Rö HFL AI:5) 1905 (Rö FsB AII:1)
304 Härsbylund Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4)
611 Härsbytorp Bebyggelse 1706 (Rö MB C:1) 1835 (Rö HFL AI:6)
307 Höstsol Bebyggelse 1909 (BB)
677 Ingmundby Bebyggelse 1649 (SHHR DOMB) 1952 (EK)
308 Jakobsdal Bebyggelse 1886 (Rö HFL AI:16)
309 Jansberg Bebyggelse 1835 (Rö HFL AI:6) 1906 (HEK)
713 Johan Nådigs stuga Bebyggelse 1936 (Rö FsB AII:5)
310 Johannelund Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4) 1906 (HEK)
311 Johanneslund Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
312 Johannestorp Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2) 1828 (Rö HFL AI:5)
515 Jälnan Sjö 1721 (Sepelius)
314 Jälnsättra Bebyggelse 1666 (SHHR DOMB)
704 Jälnåkvarnen Bebyggelse 1638 (LMS A83-9:a9:170-171) 1747 (LMM 01-RÖA-5)
696 Jälnån Vattendrag 2009 (Eget)
315 Järnvägsstationen Bebyggelse 1886 (Rö HFL AI:16) 1952 (EK)
505 Kallöviken Natur 1845 (SK) 1845 (SK)
316 Kalängen Bebyggelse 1821 (Rö HFL AI:5)
500 Kamphavet Sjö 1638 (LMS A83-21:a9:166-167)
317 Kapellangården Bebyggelse 1667 (MTL) 1677 (MTL)
318 Karlberg Bebyggelse 1821 (Rö HFL AI:5)
319 Karlberg på Gullbergby ägor Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1940 (Rö FsB AII:5)
321 Karlsborg Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
322 Karlslund Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
323 Karlsro Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1941 (Rö IFL B:4)
324 Karlstorp Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
491 Kilen Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1)
328 Klippan Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
329 Klockarbacken Bebyggelse 1583 (JB) 1908 (Rö FsB AII:2)
615 Klockarbolet Bebyggelse 1653 (MTL)
330 Klockargården Bebyggelse 1571 (ÄL) 1990 (Eget)
331 Kolboda Bebyggelse 1761 (Rö HFL AI:1) 1860 (Rö HFL AI:10)
332 Kraftborg Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1781 (Rö MB CI:2)
333 Kristinelund Bebyggelse 1856 (Rö HFL AI:10)
580 Krogen Bebyggelse 1686 (Rö MB LI:1) 1698 (Rö MB LI:1)
334 Kråkhättan Bebyggelse 1722 (Rö MB CI:1)
335 Kullunge Bebyggelse 1881 (Rö HFL AI:15) 1908 (Rö FsB AII:2)
336 Kullungen Bebyggelse 1638 (LMS A83-9:a9:170-171)
708 Kyrkbyn Bebyggelse 1538 (UH 1538:2) 1538 (UH 1538:2)
338 Källberga Bebyggelse 1952 (EK)
339 Källstugan Bebyggelse 1906 (HEK) 1906 (HEK)
340 Källtorp Bebyggelse 1876 (Rö HFL AI:14) 1908 (Rö FsB AII:2)
341 Lilla Denan Bebyggelse 1761 (Rö HFL AI:1) 1920 (Rö FsB AII:3)
342 Lilla Gälsby Bebyggelse 1761 (Rö HFL AI:1) 1846 (Rö HFL AI:8)
502 Lilla Mälaren Natur 1721 (Sepelius)
343 Lilla Vreta Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1780 (Rö HFL AI:2)
697 Lilldammen Natur 1746 (LMS A83-18:1)
548 Lillgårdsudden Natur 1952 (EK)
709 Lillvreten Bebyggelse 1740 (JB) 1753 (JB)
522 Limpan Ö eller holme 1952 (EK)
344 Linalund Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1)
494 Lindudden Natur 1746 (LMS A83-18:1) 1845 (SK)
345 Lisinge Bebyggelse 1411 (ONR)
346 Lisinge ryttartorp Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2)
347 Lisingetorpen Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1) 1891 (Rö HFL AI:17)
348 Lovisedal Bebyggelse 1821 (Rö HFL AI:5)
349 Lovisedals båtsmanstorp Bebyggelse 1879 (GSK) 1952 (EK)
352 Lugnet på Gullbergby ägor Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2)
673 Lugnet på Härsby ägor Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1)
353 Lugnet på Lisinge ägor Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
699 Lugnet på Näs' ägor Bebyggelse 1761 (Rö HFL AI:1) 1814 (Rö HFL AI:4)
530 Lustholmen i Angarn Ö eller holme 1952 (EK)
512 Lustholmen i Viren Ö eller holme 1846 (SK)
354 Långsveden Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1896 (Rö FsB AII:1)
355 Lövhagen Bebyggelse 1856 (Rö HFL AI:10)
356 Lövhamra Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2) 1908 (Rö FsB AII:2)
358 Lövsta Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
359 Lövstalund Bebyggelse 1902 (Rö FsB AII:1) 1930 (FR)
360 Lövtorp Bebyggelse 1906 (HEK)
361 Mariedal Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2)
362 Mariehill Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2)
363 Marielund Bebyggelse 1930 (FR)
364 Matstorp Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2) 1908 (Rö FsB AII:2)
365 Molnkulla Bebyggelse 1412 (SD 1637) 1807 (Rö HFL AI:4)
510 Myrholmen Ö eller holme 1845 (SK) 1845 (SK)
366 Mälby Bebyggelse 1493 (ULdb s 65)
367 Mälby båtsmanstorp Bebyggelse 1835 (Rö HFL AI:6) 1891 (Rö HFL AI:17)
368 Mälby krog Bebyggelse 2005 (BB) 2005 (BB)
369 Mälbytorp Bebyggelse 1666 (MTL) 1680 (MTL)
370 Mälsättra Bebyggelse 1628 (RUL) 1891 (Rö HFL AI:17)
371 Nibble Bebyggelse 1378 (SjS)
372 Nora Bebyggelse 1628 (RUL)
706 Nora kvarn Bebyggelse 1983 (RAÄ)
498 Noraviken Natur 1746 (LMS A83-18:1)
374 Norrtorp Bebyggelse 1571 (ÄL)
681 Nyboda Bebyggelse 1793 (Rö HFL AI:3) 1796 (Rö HFL AI:3)
375 Nyborg Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2) 1925 (ONR)
376 Nybygget Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1845 (SK)
683 Nydal Bebyggelse 1824 (Rö HFL AI:5) 1835 (Rö HFL AI:6)
377 Nysättra Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2)
378 Nytorp Bebyggelse 1666 (MTL)
379 Näs Bebyggelse 1438 (StJb)
591 Näs badstuga Bebyggelse 1679 (Rö MB LI:1) 1679 (Rö MB LI:1)
277 Näs Grindstuga Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1813 (Rö HFL AI:4)
380 Näs ryttartorp Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1)
381 Näs såg och kvarn Bebyggelse 1646 (SHHR DOMB) 1845 (SK)
592 Näsbacka Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1) 1677 (Rö MB LI:1)
652 Näsbo Bebyggelse 1646 (SHHR DOMB) 1646 (SHHR DOMB)
593 Nässtugan Bebyggelse 1680 (Rö MB LI:1) 1680 (Rö MB LI:1)
496 Näsviken Natur 1746 (LMS A83-18:1) 1845 (SK)
568 Observatorium Bebyggelse 1814 (Rö HFL AI:4) 1908 (Rö FsB AII:2)
382 Observatorium på Väsby ägor Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1908 (Rö FsB AII:2)
383 Orrtorp Bebyggelse 1878 (Rö HFL AI:14) 1929 (Rö FsB AII:4)
384 Oskarsborg Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2)
385 Oskarslund Bebyggelse 1906 (HEK)
387 Paradiset Natur 1952 (EK)
389 Pilkrog Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1821 (Rö HFL AI:5)
692 Pilkrogsån Vattendrag 1900 (HS12)
390 Ribacken Bebyggelse 1930 (FR)
391 Riksgäldsfors Bebyggelse 1799 (Rö HFL AI:3) 1827 (Rö HFL AI:5)
392 Risby Bebyggelse 1409 (SDMB)
393 Risby backstuga Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1807 (Rö HFL AI:4)
373 Risby norrgård Bebyggelse 1930 (FR)
394 Risbylund Bebyggelse 1906 (HEK) 1906 (HEK)
395 Rissla Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1902 (Rö FsB AII:1)
396 Robylund Bebyggelse 1879 (GK) 1925 (ONR)
715 Rosendal Bebyggelse 1831 (Rö MB CI:4) 1855 (Rö HFL AI:9)
397 Rosendal (BMT) Bebyggelse 1821 (Rö HFL AI:5)
398 Rosenhill Bebyggelse 1925 (ONR)
399 Rosenlund Bebyggelse 1906 (HEK) 1930 (FR)
400 Rosenström Bebyggelse 1745 (Rö MB CI:2) 1791 (Rö HFL AI:3)
401 Råbylund Bebyggelse 1823 (Rö HFL AI:5) 1941 (Rö FsB AII:5)
503 Råttholmen Ö eller holme 1952 (EK)
402 Rö krog på Härsby ägor Bebyggelse 1828 (Rö HFL AI:5) 1914 (Rö FsB AII:2)
569 Rö krog på Väsby ägor Bebyggelse 1780 (Rö HFL AI:2) 1914 (Rö FsB AII:2)
403 Rö krogar Bebyggelse 1677 (MTL) 1914 (Rö FsB AII:2)
404 Rö kyrka Bebyggelse 1257 (ONR)
405 Röbacka Bebyggelse 1682 (Rö MB LI:1)
649 Röbacka kvarn Bebyggelse 1828 (Rö HFL AI:5)
586 Rökrogen Bebyggelse 1691 (Rö MB LI:1) 1739 (Rö MB LI:1)
517 Rösjön Sjö 1671 (ONR)
406 Rötorpen Bebyggelse 1879 (GK) 1879 (GK)
407 Sanddal Bebyggelse 1835 (Rö HFL AI:6)
409 Sandvreten Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
410 Sion Bebyggelse 1895 (BB)
561 Sjuvrån Natur 1952 (EK)
412 Sjöberg Bebyggelse 1879 (GSK) 1923 (Rö FsB AII:3)
527 Sjöhagen Natur 1952 (EK)
495 Skarpnäsudden Natur 1746 (LMS A83-18:1)
705 Skogskvarnen Bebyggelse 1747 (LMM 01-RÖA-5) 1747 (LMM 01-RÖA-5)
414 Skolgården Bebyggelse 1851 (Rö HFL AI:9) 1952 (EK)
415 Skärboda Bebyggelse 1774 (LMS A83-2:1) 1845 (SK)
514 Skären Sjö 1638 (Sepelius)
416 Skärvik Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2) 1912 (Rö FsB AII:2)
437 Smedsmora Bebyggelse 1571 (ÄL)
513 Smedsviken Natur 1846 (SK) 1846 (SK)
594 Snår Bebyggelse 1686 (Rö MB LI:1) 1686 (Rö MB LI:1)
418 Sofielund Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1952 (EK)
419 Solbacka Bebyggelse 1930 (FR) 1933 (ONR)
421 Solhem Bebyggelse 1930 (Rö IFL B:4)
423 Solhäll Bebyggelse 1925 (BB)
507 Sparren Sjö 1721 (Sepelius)
424 Sparren hållplats Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1906 (HEK)
556 Stallviken Natur 1952 (EK)
425 Stenbacken Bebyggelse 1835 (Rö HFL AI:6)
426 Stenberga Bebyggelse 1835 (Rö HFL AI:6) 1896 (Rö FsB AII:1)
427 Stenbro Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1908 (Rö FsB AII:2)
428 Stenbrokärret Natur 1906 (HEK)
511 Stenholmen Ö eller holme 1845 (SK)
429 Steninge Bebyggelse 1886 (Rö HFL AI:16)
587 Stentorp Bebyggelse 1686 (Rö MB LI:1) 1686 (Rö MB LI:1)
564 Stocksätra Bebyggelse 1700 (Rö MB LI:1)
501 Stora Mälaren Sjö 1721 (Sepelius)
430 Stora Vreta Bebyggelse 1746 (LMS A83-18:1) 1845 (SK)
558 Stordammen Natur 1746 (LMS A83-18:1)
506 Storholmen Ö eller holme 1845 (SK)
431 Storsveden Bebyggelse 1930 (ONR)
497 Storudden Natur 1746 (LMS A83-18:1)
432 Strand Bebyggelse 1738 (Rö MB C:1) 1761 (Rö HFL AI:1)
433 Strömdal Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4) 1907 (Rö FsB AII:1)
434 Strömmen Bebyggelse 1648 (Rö MB LI:1) 1846 (Rö HFL AI:8)
435 Stången Bebyggelse 1653 (MTL) 1653 (MTL)
438 Sunnanbro Bebyggelse 1666 (MTL) 1845 (SK)
440 Sveden Bebyggelse 1866 (Rö HFL AI:12) 1917 (Rö FsB AII:3)
441 Svenstorp Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1938 (Rö UFL B:6)
442 Sågartorp Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1) 1908 (Rö FsB AII:2)
542 Sågudden Natur
444 Sältet Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1908 (Rö FsB AII:2)
445 Sätralund Bebyggelse 1906 (HEK) 1906 (HEK)
446 Söderby Bebyggelse 1412 (SD 1637)
447 Söderby soldattorp Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1814 (Rö HFL AI:4)
626 Söderbytorp Bebyggelse 1680 (MTL) 1680 (MTL)
448 Söderlund Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1)
449 Södertorp Bebyggelse 1856 (Rö HFL AI:10) 1856 (Rö HFL AI:10)
450 Talltuppen Bebyggelse 1786 (LMS A83-9:2) 1828 (Rö HFL AI:5)
452 Ticksta Bebyggelse 1538 (UH 1538:2)
453 Ticksta soldattorp Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1807 (Rö HFL AI:4)
629 Tickstatorpet Bebyggelse 1680 (MTL) 1800 (MTL)
454 Tästugan Bebyggelse 2008 (FK)
674 Udden på Lisinge ägor Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2) 1930 (FR)
456 Uledal Bebyggelse 1930 (FR)
457 Undantaget Bebyggelse 1952 (EK)
458 Utanlåsa Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3) 1814 (Rö HFL AI:4)
459 Valla Bebyggelse 1905 (BB)
460 Vallskog Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4)
675 Vassen Bebyggelse 1930 (FR) 1930 (FR)
462 Vik Bebyggelse 1545 (ONR)
461 Vikängen Bebyggelse 1871 (Rö HFL AI:13)
463 Vilan Bebyggelse 1925 (ONR)
464 Viraberg Bebyggelse 1670 (ONR) 1678 (ONR)
465 Virakärr Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4) 1821 (Rö HFL AI:5)
466 Viralund Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1908 (Rö FsB AII:2)
467 Virboda Bebyggelse 1653 (MTL)
508 Viren Sjö 1716 (ONR)
635 Visna Bebyggelse 1682 (Rö MB LI:1) 1747 (Rö MB CI:2)
636 Visnebo soldathus Bebyggelse 1723 (Rö MB C:1) 1723 (Rö MB C:1)
711 Vreta Natur 1902 (LMM-01-RÖA-61) 1902 (LMM-01-RÖA-61)
702 Vretarna Bebyggelse 1628 (RUL)
493 Vreten Bebyggelse 1628 (RUL) 1737 (Rö MB C:1)
468 Vretsängen Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17) 1908 (Rö FsB AII:2)
469 Väsby Bebyggelse 1365 (SD 8- 7111)
470 Väsby backstuga Bebyggelse 1761 (Rö HFL AI:1) 1780 (Rö HFL AI:2)
471 Väsby soldattorp Bebyggelse 1856 (Grill) 1906 (HEK)
562 Väsby vägskäl Väg 2008 (Eget)
472 Väsbylund Bebyggelse 1791 (Rö HFL AI:3)
473 Väsbytorp Bebyggelse 1807 (Rö HFL AI:4) 1846 (Rö HFL AI:8)
474 Västanbro Bebyggelse 1630 (RUL) 1845 (SK)
590 Västerkrogen Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1) 1686 (Rö MB LI:1)
693 Vävelån Vattendrag 1779 (LMM 01-RÖA-14)
475 Åkerbo Bebyggelse 1925 (ONR) 1930 (FR)
476 Åkersberg Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2)
477 Åkerslund Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1)
478 Åsen Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1)
479 Åsta Bebyggelse 1908 (Rö FsB AII:2) 1930 (FR)
480 Åtorp Bebyggelse 1891 (Rö HFL AI:17)
482 Ängsborg Bebyggelse 1952 (EK)
483 Ösby Bebyggelse 1540 (UH 1540:5)
650 Ösby backstuga Bebyggelse 1709 (MTL) 1709 (MTL)
484 Ösby båtsmanstorp Bebyggelse 1749 (Rö HFL AI:1) 1906 (HEK)
485 Ösbyborg Bebyggelse 1896 (Rö FsB AII:1) 1930 (FR)
486 Ösbytomt Bebyggelse 1886 (Rö HFL AI:16) 1946 (Rö UFL B:6)
489 Ösbytorp Bebyggelse 1693 (Rö MB LI:1) 1855 (Rö HFL AI:9)
701 Östanbro Bebyggelse 1630 (RUL) 1630 (RUL)
487 Östertorp Bebyggelse 1861 (Rö HFL AI:11)

Sidan först publicerad 2009-10-29. Uppdateringsdatum framgår av detaljuppgifterna.