,, Rö Hembygdsförening - Folk - Upplandsregementen
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Militärt > Upplandsregementen
GÄSTBOK

Uppländska regementen

är följer diverse data om de regementen som berört Uppland och i vissa fall Rö socken. Ämnet är långt ifrån genomforskat, inte ens så långt vårt eget bibliotek räcker, men sammanställningen ger i alla fall en hygglig bakgrund till de regementsvisa förteckningarna över soldater från Rö under det stora nordiska kriget.

Upplands regemente

Äldsta handlingar i Krigsarkivet är från 1557.
Upptaget i Regeringsformen 1634 som "Uplands regemente"
Deltog i slaget vid Warszawa 28-30/7 1656
Deltog i stormningen av Frederiksodde 24/10 1657
Deltog i tåget över Bälten 5-8/2 1658
Deltog i slaget på Rügen 1678
Indelt med 1200 nummer i Stockholms och Uppsala län 1682
Inskeppat på flottan våren 1700, svårt reducerat av sjukdomar
Deltog i landstigningen vid Humlebäck juli 1700
Demobiliserat med halva styrkan i behåll aug 1700
Ankom till Reval i maj 1701 efter att vakanserna fyllts
Deltog i övergången av Düna 9/7 1701
Deltog i slaget vid Klissow 9/7 1702
Förlagt i Wittenberg i Sachsen 1706/1707
Deltog i stormningen av Veprik 24/12 1708 - 7/1 1709
Deltog i slaget vid Poltava 28/6 1709, endast 14 man överlevde för att falla i rysk fångenskap vid Perevolotjna 1/7 1709.
Återuppsatt 1710
Deltog i slaget vid Helsingborg 23/2 1710
Deltog i belägringen av Fredrikssten i november 1718.

Nedlagt 1/4 1957

Livregementet till häst

Upptaget i Regeringsformen 1634 som "Uplands, Väsmanlands, Närike och Vermelands ryttare"
Deltog i stormningen av Frederiksodde 24/10 1657
26/11 1667 upphöjt till livregemente
Deltog i slaget vid Lund 1676
Indelt med 1505 nummer i Stockholms, Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Skaraborgs län 1680
Överskeppat till Reval 1/11 1700, men kom för sent till slaget vid Narva
Deltog i raiden mot ryssarna vid Petjori december 1700
Deltog i övergången av Düna 9/7 1701
Deltog i slaget vid Klissow 9/7 1702
Förlagt i Sangershausen i Sachsen 1706/1707
Deltog i slaget vid Holowczyn 1708
Deltog i slaget vid Poltava 28/6 1709 och föll i rysk fångenskap vid Perevolotjna 1/7 1709.
Återuppsatt 1709-10
Deltog i slaget vid Helsingborg 28/2 1710
1791 ombildat till Livregementsbrigaden, varvid de uppländska kompanierna bildade Livregementsbrigadens kyrassiärkår, 1815 omdöpt till Livregementets dragonkår och 1893 till Livregementets dragoner.
Sammanslaget med Livgardet till häst till nya Livregementet till häst 1/1 1928
Reducerat till en skvadron, "Livgardesskvadronen" 1/10 1949
Omorganiserat till Livgardets dragoner 1975
Inlagt under Svea livgarde 1985, åter självständigt 1994 som Livgardets dragoner, nedlagt 30/6 2000.

Upplands tremänningsregemente till fot

Uppsatt av rotehållarna i Uppland, Västmanland och Dalarna 1700.
En bataljon fördelades till Livgardet 1702, regementet fick i stället en bataljon från Södermanlands och Östgöta tremänningsregemente till fot.
Deltog i slaget vid Ljesnaja 29/9 1708, varefter resterna av regementet överfördes till Livgardet.
Deltog i slaget vid Poltava 28/6 1709 och föll i rysk fångenskap vid Perevolotjna 1/7 1709.
Återuppsattes 1712
Upplöstes 1719, manskapet fördelades på bland annat Livgardet.

Upplands tremänningsregemente till häst

Uppsatt med 834 nummer av rusthållarna vid Livregementet och Östgöta kavalleriregemente 1700.
Deltog i slaget vid Poltava 28/6 1709, varefter huvuddelen föll i rysk fångenskap vid Perevolotjna 1/7 1709, återstoden vid Rigas fall 11/7 1710.
Återuppsattes 1712
Upplöst 1719, en del av manskapet fördelades till Upplands ståndsdragoner.

Upplands femmänningsregemente till fot

Uppsatt 1703 med 960 nr i Uppland, Södermanland, Västmanland och Dalarna.
Deltog i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
Nummerstyrkan ökad till 1200 år 1714.
Deltog i belägringen av Fredrikssten i november 1718.
1720 sammanslaget med Västgöta femmänningsregemente till fot till Stralsundska garnisonsregementet. 1722 omdöpt till Drottningens livregemente. Gick 1815 i preussisk tjänst.

Upplands femmänningsregemente till häst

Uppsattes 1703 av rusthållare vid Livregementet, Östgöta och Smålands kavalleriregementen.
Omorganiserat till värvat regemente 1704.
Deltog i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
Upplöstes 1721, manskapet fördelades bland annat på Livregementet till häst.

Upplands ståndsdragonregemente

Uppsatt 1700 av adel, präster och andra ståndspersoner i Mellansverige.
Föll i rysk fångenskap vid Perevolotjna 1/7 1709
Återuppsatt 1711-1712
Upplöst 1721, manskapet fördelades på olika finska regementen.

Källor:
Generalstabsverket "Karl XII på slagfältet", Stockholm 1918
Carl Herlitz: "Svenska arméns regementen", Stockholm 1970
Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse, faksimil, Stockholm 1987
Peter Englund: "Poltava", Stockholm 1988
Peter Englund: "Minnet av Poltava", Stockholm 1998
Alf Åberg, Göte Göransson: "Karoliner", 1998
Ulf Sundberg: "Svenska krig 1521-1814", Stockholm 1998
Per Dahl (red): "Svensk militärhistorisk atlas", Stockholm 2000

Sidan uppdaterad 2008-07-09