,, Rö Hembygdsförening - Förhistoria - Strandlinjeförskjutning
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Förhistoria > Strandlinjeförskjutning
GÄSTBOK

Strandlinjens förändringar i Rö

nder den senaste nedisningen pressades jordskorpan ned så att hela Rö en gång låg under havsytans nivå. När inlandsisen sedan smälte började landet höja sig ur havet, en process som fortfarande pågår. På den här sidan kan Du se var strandlinjen låg vart tusende år bakåt i tiden. Uppgifterna kommer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU); på deras webplats kan man gratis beställa strandlinjekartor över valfritt område vid olika tidpunkter. Se också vår detaljkarta över höjdförhållandena i området kring kyrkan!

Sidan först publicerad 2011-05-16, senast uppdaterad 2013-06-02. Kartbakgrunden © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/1619.Nutid

Den lägsta punkten i Rö (Sparren) ligger 13 m över havet, den högsta 70 (bergen kring sjön Skären längst i söder)