,, Rö Hembygdsförening - Händelser - Stråtrövare
   Du är här: Skip Navigation Links > HÄNDELSER > Stråtrövare i Ticksta?
GÄSTBOK

Stråtrövare på Ticksta?

enna notis i Sjuhundra härads dombok gör ju att man undrar vad de egentligen sysslade med i Rö i mitten på 1600-talet. I Stockholm hade kulturen ett enormt uppsving. Drottning Kristina omgav sig med lärda och berömda utlänningar, samlade på konst och böcker, anordnade teaterföreställningar, delade ut gods och gårdar till sina gunstlingar och levde livet. I september hade den store filosofen och matematikern René Descartes - han som uppfann koordinatsystemet - kommit till Stockholm, inkallad av drottning Kristina som lärare och rådgivare. Han dukade emellertid under för kylan och fukten på Stockholms slott och dog den 11 februari 1650.

Samtidigt inträffade i Rö en bisarr händelse som satte sina spår i domboken den 16 februari 1649:

"Matz Jöransson i Ticksta har av "brådom skillnad" (i slagsmål) tillfogat Erich Michelsson i Väsby 2 köttsår, när Erich ville skilja honom och hans son ifrån en ryttare, som de tänkte överfalla och slå. Matz sakfälldes till böter à 6 marker, 12 marker och att i förlikning göra honom 3 fulla dagsverken i sommar."

Gav sig välbeställda bönder på stråtröveri för att dryga ut hushållskassan? Och hur kommer det sig att ingen hade några synpunkter på att Mats Göransson och hans son hade givit sig på ryttaren över huvud taget? Antagligen tog man inte upp mål om det inte fanns någon som klagade - och ryttaren stack väl så långt från Rö han kunde när Erik ingripit.

När vi hunnit litet längre i forskningen uppenbaras en häpnadsväckande sak till! Att Erik Mickelsson var bonde på en av de två skattegårdarna i Väsby visste vi - han hade en lång karriär som betrodd nämdeman och betydande person i socknen; men till vår häpnad visar det sig att Mats Göransson var en person av samma betydelse: från 1660 till 1666 när han dog var han också nämndeman i Sjuhundra häradsrätt - de kan inte ha varit kitsliga med nämndemännens antecedentia på den tiden!

Text: Björn Bergström. Avskrift: Nils Sundelius. Sidan uppdaterad 2008-03-07