,, Rö Hembygdsförening - Forska - Kyrkböcker
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Kyrkböcker
GÄSTBOK

Rö församlings arkiv

yrkböckerna är de viktigaste källorna när man släktforskar. 1686 års kyrkolag, som bland annat fastställde att kyrkan var underordnad Kungen och att det var Sveriges lag som gällde i Kyrkan, inte den kanoniska rätten, är ursprunget till detta enorma arkivmaterial. I lagen ålades nämligen prästerna att föra bok över alla födda, vigda och döda i församlingen och också att hålla årliga husförhör med församlingens innevånare.

I många församlingar fördes böcker långt tidigare, men oftast var det då ekonomiska uppgifter man skrev ned. Det tog också en hel del tid innan man verkligen började föra de föreskrivna böckerna noggrant. Bland annat ansåg man länge att husförhörslängderna inte behövde arkiveras; man såg dem som tillfälliga minnesanteckningar som kunde kastas när nästa års husförhör hållits. I Rö är vi ganska lyckligt lottade, vår första bevarade husförhörslängd är redan från 1749; i många andra församlingar är de inte äldre än 1700-talets sista år.

Kyrkböckerna betecknas med en bokstav som anger vilken typ av bok det är: A för husförhörslängder och församlingsböcker, B för flyttningslängder, C för födelse- och dopböcker o.s.v. I bland finns flera serier av böcker av samma typ, då kan bokstaven följas av en romersk siffra. Efter typbeteckningen numreras de olika volymerna allt eftersom de påbörjades.

I många fall är flera böcker sammanslagna till en, t ex födelse-, vigsel- och dödbok. Den betecknas då med den första bokens bokstav och kallas ministerialbok.

Den här förteckningen är en väsentligt omarbetad version av den första, som publicerades redan 2009. Numera är det ingen som använder mikrokort och få använder väl Genlines svårlästa svartvita bilder när de kan få Arkiv Digitals färgbilder för samma kostnad. Kolumnerna för mikrokort och Genline är därför borttagna. För vissa volymer angav SVAR tidigare att de höll på att skanna dem, men de uppgifterna är borttagna på Riksarkivets nya Digitala Forskarsal. Ingen av de volymerna har heller dykt upp sedan 2009, så det är tveksamt om de verkligen tänker skanna dem. De får tills vidare stå kvar i förteckningen. Nyligen publicerade Arkiv Digital de delar av de senaste födelse-, vigsel- och dödböckerna som inte är sekretessbelagda (volymerna C:9 och EI:1) - det har Riksarkivet inte gjort.

Många forskare har gjort register över personer som nämns i kyrkböckerna. För de tidiga kyrkböckerna i Rö finns förstås Personnotisregistret på den här webplatsen, men det finns också mycket att hämta om senare tider till exempel på Calle Bergs webbplats. Ytterligare register hittar Du på Norrtälje Släktforskarförenings webbplats

.
Volbet Årtal RA Arkiv Digital Anmärkning
Husförhörslängder
AI: 1 1749-1772 Ja Ja Ortregister
AI: 2 1773-1790 Ja Ja Ortregister, även konfirmationsbok
AI: 3 1791-1806 Ja Ja Ortregister, även konfirmationsbok
AI: 4 1807-1820 Ja Ja Ortregister
AI: 5 1821-1834 Ja Ja Ortregister
AI: 6 1835-1839 Ja Ja Ortregister
AI: 7 1840-1845 Ja Ja Ortregister, även konfirmationsbok
AI: 8 1846-1850 Ja Ja Ortregister
AI: 9 1851-1855 Ja Ja Ortregister
AI:10 1856-1860 Ja Ja Ortregister
AI:11 1861-1865 Ja Ja Ortregister
AI:12 1866-1870 Ja Ja Ortregister
AI:13 1871-1875 Ja Ja Ortregister
AI:14 1876-1880 Ja Ja Ortregister
AI:15 1881-1885 Ja Ja Ortregister
AI:16 1886-1890 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
AI:17 1891-1895 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
Församlingsböcker
AII: 1 1896-1907 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
AII: 2 1908-1914 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
AII: 3 1915-1925 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
AII: 4 1926-1936 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
AII: 5 1936-1941 Ja Ja Ortregister, även bok över obefintliga
Flyttningslängder
B: 1 1835-1860 Ja Ja
B: 2 1861-1890 Ja Ja
B: 3 1891-1894 Ja Ja
B: 4 1895-1975 Ja Ja Inflyttningslängd 1895-1975 och utflyttningslängd 1895-1915.
B: 5 1916-1935 Ja Ja Utflyttningslängd
B: 6 1936-1948 Ja   T o m 1948-01-28
B: 7 1948-1976 Ja   Avflyttningsjournal
Födelse- och dopböcker
LIa: 1 1685-1701 Ja JaAnm 1 1627-1664, 1675-1744. Med även kyrkans gäldenärer 1626-1648. Häri även sockenstämmoprotokoll 1650, kyrkans inventarium 1650, 1702, avskrifter av brev från Kungl Maj:t. 1693-1701, anteckningar om antikviteter 1685, bänkindelning 1710, avskrift av försäljning av grav i kyrkan mellan J. Gagge och B. E. Ruth 1728.
CI: 1 1705-1739 Ja Ja Häri även anteckningar rörande prästvigning i kyrkan 1710, sockenstämmoprotokoll, anteckningar om utdelning till fattiga 1715
CI: 2 1739-1771 Ja Ja sid 219 - 222 saknas 1746
CI: 3 1772-1797 Ja Ja 19/2 - 30/8 1791 finns bara på RA
CI: 4 1797-1835 Ja Ja
CI: 5 1834-1860 På gång Ja Dopbok, dubblett
CI: 6 1836-1861 Ja Ja
CI: 7 1861-1884 Ja Ja
CI: 8 1885-1894 Ja Ja
CI: 9 1895-1943 Ja
HIII: 1 1884 På gång   Bilagor
Födelse- och dopböcker (SCB utdrag)
1860-1897 Ja  
1898-1920 Ja  
1898-1941 Ja  
Konfirmationsböcker
AI: 2 1773-1790 Ja Ja
AI: 3 1791-1806 Ja Ja
AI: 7 1840-1845 Ja Ja
DI: 1 1889-1894 Ja  
Kommunionböcker
AI:3 1791-1806 Ja Ja
DII: 1 1837-1895 På gång  
Lysnings- och vigselböcker
LIa: 1 1685-1701 Ja Ja 1627-1664, 1675-1744. Med även kyrkans gäldenärer 1626-1648. Häri även sockenstämmoprotokoll 1650, kyrkans inventarium 1650, 1702, avskrifter av brev från Kungl Maj:t. 1693-1701, anteckningar om antikviteter 1685, bänkindelning 1710, avskrift av försäljning av grav i kyrkan mellan J. Gagge och B. E. Ruth 1728.
CI: 1 1705-1739 Ja Ja
CI: 2 1739-1771 Ja Ja
CI: 3 1772-1797 Ja Ja 4/9 1787 - 1797 finns bara på RA
CI: 4 1797-1835 Ja Ja
CI: 6 1836-1861 Ja Ja
CI: 7 1861-1884 Ja Ja
CI: 8 1885-1894 Ja Ja
EI: 1 1895-1953   Ja  
HV: 1 1780-1803 På gång   Lysningshandlingar
Rimbo
HV: 1
1839-1855   Lysningshandlingar
HV: 2 1857-1861 På gång   Lysningshandlingar
Lysnings- och vigselböcker (SCB utdrag)
1860-1897 Ja  
1898-1920 Ja  
1898-1941 Ja  
Död- och begravningsböcker
LIa: 1 1685-1701 Ja JaAnm 1
CI: 1 1705-1739 Ja Ja
CI: 2 1739-1771 Ja Ja
CI: 3 1772-1797 Ja Ja Lucka 29/9 1771 - 2/2 1772
CI: 4 1797-1835 Ja Ja
CI: 6 1836-1861 Ja Ja
CI: 7 1861-1884 Ja Ja
CI: 8 1885-1894 Ja Ja  
EI: 1 1895-1943   Ja  
HVI: 1 1852 På gång   Bilagor till DBB
Död- och begravningsböcker (SCB utdrag)
1860-1897 Ja  
1898-1920 Ja    
1898-1941 Ja  
Statistiska tabeller
G: 1 1749-1801  
1749-1859 På gång   Folkmängdsstatistik
Emigranter befolkningsstatistik
1865-1874  
Sockenstämmoprotokoll mm
LIa: 1 1650 Ja Ja
CI: 1 1705-1739 Ja Ja
KI: 1 1744-1811 På gång   Sockenstämmoprotokoll. Häri även förteckning över Rö kyrkas brev och dokument 1713-1768, förteckning över Kungl förordningar 1727-1749, kyrkans inventarium 1744, 1780, handlingar rörande kyrka och kyrkogård 1745-1748, inventeringsprotokoll 1752, prostvisitationsprotokoll 1780, fattigvårdsreglemente 1854.
KI: 2 1811-1834,1831-1855,1819 På gång   Sockenstämmoprotokoll. Häri även inventeringsprotokoll 1812-1834, visitationsprotokoll 1817, kyrkorådets protokoll 1819. Sockenstämmoprotokoll. Häri även kyrkorådsprotokoll 1835-1840.
KI: 3 1835-1858,1844-1849 På gång   Sockenstämmoprotokoll. Häri även brandordning 1835, fattigvårdsreglemente 1854, stadgar för sockenbiblioteket 1857, skolrådets handlingar 1842. Sockenstämmoprotokoll för Rimbo och Rö församling 1844-1849, Rimbo församling 1849-1855. Med protokoll för Rimbo fattigvårdsstyrelse 1847-1854, Rö fattigvårdsstyrelse 1848 samt ett utlåtande från Konungens Befallningshavare rörande Rimbo fattigvårdsstyrelses ansvar för Per Söder och hans hustru Maria Ulrika Drudes, 1860-tal.
KI: 4 1838-1839 På gång   Sockenstämmas handlingar. Till större delen införda i protokollen
KI: 5 1858-1880 På gång   Sockenstämmoprotokoll
Kyrkoräkenskaper
LIa: 1 1627-1744 Ja Ja 1627-1664, 1675-1744. Med även kyrkans gäldenärer 1626-1648. Häri även sockenstämmoprotokoll 1650, kyrkans inventarium 1650, 1702, avskrifter av brev från Kungl Maj:t. 1693-1701, anteckningar om antikviteter 1685, bänkindelning 1710, avskrift av försäljning av grav i kyrkan mellan J.Gagge och B. E. Ruth 1728.
LIa: 2 1744-1769 På gång   Kladd. Häri även räkenskaper för fattigvård 1744-1771.
LIa: 3 1744-1841   Huvudbok. Häri även kyrkans inventarieförteckning 1749, fattigvårdens skuldbok 1801-1841.
LIa: 4 1769-1806 På gång   Kladd. Häri även räkenskaper för fattigvård 1771-1806.
LIa: 5 1801-1917 På gång   Huvudbok. Häri även huvudbok för fattigvård 1801-1863.
LIa: 6 1801-1978 På gång   Kassabok.
LIa: 7 1810-1829 På gång   Kladd.
LIa: 8 1836-1864 På gång   Kladd.
Räkenskaper för fattigvård
LIII:1 1801-1892 På gång   Kassaräkenskaper
LIII:2 1810-1829 På gång   Kladd

Anm 1: I Arkiv Digital saknas ett uppslag med födelsebok 1694 - 1695 och dödbok 1691 - 1696 (RA BildID C0029694_00081)

Sidan först publicerad 2009-10-29, senast uppdaterad 2015-04-15.