,, Rö Hembygdsförening - Platser - Byar och gårdar 1570
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Gårdar, byar och gods > Gårdar 1570
GÄSTBOK

Byar och gårdar 1570

Välj år:1540 1570 1600 1630  1660 1690 1720 1750

Färgerna betyder:

  Skatte   Krono   Kyrko   Frälse   Arv och eget   Skattefrälse

Gårdar i Rö 1570

1570 har Bolby bytt jordnatur till kyrkojord - litet besynnerligt, för alltsedan 1527 hade Kronan varit flitigt sysselsatt med att konfiskera kyrkojord och göra om den till kronojord; utom när kungarna tyckte att de behövde den för privat bruk - då blev den "arv och eget" i stället. Men Bolby var alltid litet speciellt - i den här vevan fördes Bolby över till Sjuhundra härad; men vi har inte hittat det i några jordeböcker mellan 1554 och 1592, bara i tiondelängderna.

Annars har det hänt en del nyheter; en ny skattegård uppstod omkring 1556 när Nibble delades i två gårdar, varav den ena blev Ticksta skattegård, Ticksta 1. Dessutom tog kungen en bit av Väsby Norrgård och skapade en arv-och-eget-gård i Väsby, den vi kallar Väsby 3 eller Väsby Lillgård. Även det är litet märkligt, annars brukade ju nya arv-och-eget-gårdar vara före detta kyrkogods - men det kan ju tänkas att Erik XIV faktiskt hade arvsanspråk på en bit av Väsby

Sidan först publicerad 2011-02-14