,, Rö hembygdsförening - Arkiv - Norrtälje museum 11/5 2016
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Panelsamtal 11/5 2016
GÄSTBOK

Panelsamtal på Norrtälje museum 11/5 2016

orrtälje museum arrangerade den 11/5 ett "panelsamtal" om hembygdsrörelsen. På museet pågår en "miniutställning" om samma ämne - vi skall själva få visa upp oss där i juni. Deltagare i panelen var Lennart Rosander, kulturhistoriker och etnolog på Stockholms läns museum, Ann Pettersson, hembygdskonsulent från Stockholms läns hembygdsförbund, och vår ordförande Björn Bergström. Christina Pettersson, tidigare ordförande i länsförbundet, agerade moderator. Förutom av Björn representerades vår förening av Ann Britt Bergström och Thomas Malmström.

Panelen

Från vänster museiintendenten Emeli Holmström, moderatorn Christina Pettersson, Björn Bergström, Ann Pettersson och Lennart Rosander.

Lennart inledde med att berätta om hembygdsrörelsens historia och de vitt skilda inriktningar de olika hembygdsföreningarna har - i början var det bondesamhällets skepsis mot industrialisering och urbanisering som var drivkrafterna. Kyrkoherdar och skollärare var rikt representerade i de första hembygdsföreningarna. Under andra världskriget var det framför allt nationalistiskt sinnande personer som tog initiativen till att bilda nya hembygdsföreningar.

Det finns för övrigt 120 hembygdsföreningar i Stockholms län, varav 27 bara i Norrtälje kommun!

Sedan fick Björn berätta om vår hembygdsförenings tillkomst och verksamhet. Skälet till att vi blev inbjudna var nog att vi är litet ovanliga - vi har ingen hembygdsgård (fast det finns en förening till i Norrtälje som inte har det). Dessutom är vi den yngsta föreningen i Norrtälje kommun. Fast mest är det kanske vårt grepp att sköta kommunikationen nästan helt via Internet som är det märkvärdiga.

Ann Pettersson berättade om hur länets hembygdsföreningar ser ut från Länsförbundets perspektiv och gav en del statistik om medlemsantal mm. Hon kommenterade också den spridda oron över att så få unga engagerar sig i hembygdsrörelsen - så har det alltid varit, sade Ann, inget att oroa sig för, leden fylls på av allt piggare pensionärer.

Efter detta öppnade Christina för frågor från de 30-40 åhörarna. Även Björn fick lägga ut texten litet kring våra aktiviteter och prioriteringar. Man kunde kanske ana en liten avund över våra förmånliga avtal med sponsorerna och kyrkan - de flesta andra föreningar går ju på knäna under dyrbart och arbetsamt underhåll av sina bygdegårdar - en förening har 21 hus! Vi kunde också slicka i oss en del beröm för vår hemsida

Hur hembygdsrörelsen skall ställa sig till nyanlända från andra kulturer togs upp kortfattat - som vi uppfattade stämningarna är nog grundinställningen att när man flyttar till en ny plats och bosätter sig där får man helt enkelt en ny hembygd, vare sig man kommer från Enköping eller Afghanistan. Och självfallet skall alla välkomnas till hembygdsrörelsen.

Sidan först publicerad 2016-05-12