,, Rö Hembygdsförening - Utflykt till Össeby 11/9 2016
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Utflykt till Össeby 11/9 2016
GÄSTBOK

Utflykten till Össeby 11/9 2016

i fortsätter traditionen att besöka grannföreningar. I år blev det Össeby hembygdsförening, som huserar i Kvarnstugan, några hundra meter öster om E18 vid gamla Norrtäljevägen. Vi blev tyvärr bara 8 deltagare från Rö, men Össebyföreningen kompenserade det genom att ställa upp med minst lika många.

Kvarnstugan

Kvarnstugan, som nyligen fått ett nytt tak

Össeby hembygdsförening nöjer sig inte med att verka i en enda socken som vi, utan täcker socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn. Det var de socknarna som ingick i den kortlivade Össeby kommun (1952 - 1971), som sedan lades in i Vallentuna. Föreningen bildades på sitt sätt redan 1963, med starten av "Össeby kyrkoruin - Föreningen för dess restaurering och vård", med vår hedersmedlem Roland de Thorey som drivande kraft. 1970 ombildades föreningen till en vanlig hembygdsförening som nu hunnit till det aktningsvärda medlemsantalet 300. De har en mycket välmatad hemsida som Du kan besöka här.

Anlända till Kvarnstugan blev vi utspisade med kaffe, kakor och en mycket smaskig tunnbrödsrulle. Föreningens ordförande Börje Sjöman berättade om föreningens tillkomst och historia och de många turerna mellan föreningen och Vallentuna kommun när föreningen först fick tillgång till Kvarnstugan och sedan fick rejäla anslag för att rusta upp Kvarnstugan och sedan väderkvarnen som givit stugan dess namn.

Börje Sjöman

Dagens huvudvärd, Börje Sjöman, berättar

Vi blev visade kvarnen, som räddades från totalt förfall genom mycket ideellt arbete. Kvarnen är av en speciell typ där hela kvarnhuset vilar på hjul som löper på en cirkulär räls, till skillnad från konventionella väderkvarnar som vrids runt en vertikal axel. Den här typen lär endast finnas i Uppland. Hela maskineriet hade skingrats när kvarnen slutade användas i början av 1900-talet, men fantastiskt nog hittade man de flesta originaldelarna på olika håll, även om vissa fick ersättas av delar från andra kvarnar och en del nytillverkas. Nu återstår en del intrimning och sedan kan man mala för första gången på över 100 år. Några av oss blev sedan visade Brottby gårds järnåldersgravfält alldeles intill, medan andra föredrog att hänga kvar i kvarnen och diskutera tekniska detaljer.

Brottby kvarn

Den unika kvarnen

Interiör från kvarnen

Det stora kugghjulet som vingarna driver. Föreningen var tvungna att beställa en ny bit till kugghjulet, som saknades när man hittade det.

Därefter åkte vi ned till Össeby kyrkoruin, guidade av Börje Sjöman. Össeby och Garns församlingar lades ihop 1838, då Össeby kyrka var i ett liknande skick som Rö kyrka i mitten av 1700-talet - dvs. fallfärdig - och man beslöt att överge Össeby kyrka och hänvisa församlingsmedlemmarna till Garns kyrka, som är snarlik Rö kyrka - och förmodligen Össeby kyrka i sin krafts dagar. I modern tid har man rest en klockstapel vid ruinen och satt in bänkar, så att ruinen blivit en populär plats för friluftsgudstjänster, barndop och vigslar.

Össeby kyrkoruin

Kyrkoruinen

Nästa anhalt blev skolmuséet vid vägen mot Åkersberga; även här var Börje vår ciceron - en uppgift han skött i 40 år! Visst var det fascinerande att göra tidsresan till 1910 års pedagogik - som kanske inte allt skulle gillas av dagens pedagoger. I museet finns förutom ett klassrum från 1910 lärarinnornas bostäder (ett ganska påvert rum för småskollärarinnan och ett litet mer påkostat för folkskollärarinnan). Dessutom finns där en utställning med äldre föremål och handlingar från skolmiljön i slutet av 1800-talet - somliga rörande, som betyget för en flicka som blev nobbad plats på lärarinneutbildningen för att hon bara hade "godkänt" i sång! I utställningen finns också en sandlåda för skrivövningar som barnen fick använda tills de kunde skriva bokstäverna prydligt - papper och bläck var dyrt och reserverades för de mer försigkomna eleverna. Vår yngsta deltagare, Lisa 6 år, prövade intresserat både griffeltavlorna som låg i klassrummets bänkar och sandlådan. Vilken kontrast mot hennes nuvarande skola!

Griffeltavla

Lilla Elisa provar griffeltavlan

Skriva i sand

...och sandlådan

Urban i skamvrån

Ett inslag i 1910 års pedagogik - Urban Lindblom sitter i skamvrån

Efter visningen tackade vi för oss och for hem efter en mycket lyckad utflykt. Varmt tack till Össeby hembygdsförening!

Sidan först publicerad 2016-09-11, senast uppdaterad 2016-09-13.