,, Rö hembygdsförening - Besök i Österåker 23/10 2013
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Besök i Österåker 23/10 2013
GÄSTBOK

Styrelsens besök hos Österåkers hembygdsförening 23/10 2013

våras fick vi kontakt med Carl-Göran Backgård, som är sammankallande i Torpkommittén i Österåkers hembygds- och fornminnesförening. Carl-Göran hade skickat ut en fråga genom länsförbundet för att få kontakt med andra föreningar som sysslade med torpinventering. Vi svarade på hans förfrågan och kom överens om att träffas i höst och i dag blev det av. Björn, Ann Britt och Kicki åkte dit i morse, så vi kunde i alla fall ställa upp med tre deltagare mot Österåkers sex.

Österåkers hembygds- och fornminnesförening är gammal och stor. Den bildades 1947 och har nu 1000 medlemmar. Arbetet bedrivs inom olika kommittéer, däribland den torpkommitté som vi träffade i dag. Föreningen äger 9 olika historiska hus och förvaltar ytterligare två, däribland två båtsmanstorp och ett dragontorp som tillsammans med det gamla prästgårdsannexet "Vita huset" är flyttade till hembygdsparken Ekbacken. Föreningen har också flera museer, som alla är inrymda i de historiska husen. Bland föreningens mest värdefulla skatter finns en fotosamling med ca 10000 gamla fotografier av människor och miljöer i Österåker och nästan 3000 av dem är så gamla att de är glasplåtar. Man har också givit ut en hel del skrifter om Österåker, bland annat en hembygdsskrift i fem delar. En högst livaktig förening, alltså!

Torpkommittén började redan 1982 att inventera torp i Österåkers socken. Man har gjort uppmätningar och ritningar och precis som vi forskat reda på vilka som bodde där. Resultaten har man samlat på papper i sex pärmar som är deponerade i biblioteket i Åkersberga och en sjunde pärm lär vara på gång. Emellertid har de börjat fundera över om det är det bästa sättet att dokumentera, bevara och sprida forskningsresultaten, och har tydligen funnit att vårt sätt att göra samma sak är ett intressant alternativ.

Vårt möte i dag började med att Björn Bergström berättade om vår förenings tillkomst och verksamhet. Carl-Göran berättade sedan om Österåkersföreningen i allmänhet och torpkommitténs verksamhet i synnerhet. En festlig detalj, och bidragande orsak till dagens möte, är att Carl-Göran var kantor och folkskollärare här i Rö mellan 1958 och 1968 - fast folkskollärare slutade han förstås vara när folkskolan i S:t Olofsgården lades ned 1959. Det visade sig att Carl-Göran, hans hustru Bibbi och vår kassör Kicki Lindberg hade många gemensamma minnen av personer i Rö från den tiden.

Efter kaffe med hembakat bröd skildes vi åt, med löfte om att skicka över ritning och specifikation på våra informationsskyltar och en tjock bunt av Österåkersföreningens almanackor och medlemsblad i vårt bagage.

Möte i Österåker

Deltagarna i mötet: Ann Olsson, Carl-Göran Backgård, Mai-Britt Andersson, Britt Klint, Bibbi Backgård, Eva Lalangas, Björn Bergström och Kicki Lindberg. Bakom kameran Ann Britt Bergström.

Björn Bergström

Sidan först publicerad 2013-10-23.