,, Rö Hembygdsförening - Nya vägnamn - Bakgrund
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Nya adresser i Rö > Bakgrund
GÄSTBOK

Nya adresser i Rö

2006 beslutade riksdagen att alla bostäder i Sverige skall ha en unik adress. Det är kommunerna som har ansvaret för att adresser fastställs för alla bostäder och enligt anvisningarna skall en adress vara ett väg- eller gatunamn och ett nummer; eller eventuellt ett "områdesnamn" och ett nummer. Om det finns flera bostäder på samma adress skall man också fastställa lägenhetsnummer.

Anvisningarna säger också att alla vägnamn i kommunen måste vara unika inom kommunen, vilket kommer att innebära problem. De ortnamn vi har är för det mesta århundraden äldre än Norrtälje kommun och sattes på den tiden då namnbrukarkretsen vanligen var socknen. Därför finns det till exempel 4 Väsby, 2 Ösby, 5 Söderby och 6 Mälby i Norrtälje kommun, varav ett av varje ligger i Rö.

Det måste finnas 8 - 10 bostäder längs en väg för att man skall ge vägen ett eget namn, vilket också kommer att leda till en del konstigheter. Ensamma gårdar i änden av en lång väg utan andra bostäder är ju inte ovanliga

Vägnamnen skall ha lokal anknytning, får inte avse levande personer och bör inte vara allmänna begrepp som "Skogsvägen", "Granvägen" etc.

Norrtälje kommun har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med detta. Bland annat har man skickat ut en inbjudan till alla vägsamfälligheter i kommunen, där de boende uppmanas att föreslå namn på sina vägar. Tyvärr fick inte den informationen den spridning den borde fått, eftersom många Röbor, kanske de flesta, bor vid vägar som inte ingår i någon vägsamfällighet

Några av oss som fått nys om detta har i samråd med kommunens projektledare tagit initiativ till att sprida informationen och samla in förslag till vägnamn. De insamlade namnen med motiv och eventuella invändningar kan Du läsa här. Om Du vill ladda ned listan i pdf-format och skriva ut den, så klicka här

Den 6 december hade vi ett informationsmöte i Röborgen och fick en hel del synpunkter och förslag som vi lade in i listan.

I april 2011 fick vi besked om att de flesta adressnamnen blivit fastställda. Här kan Du läsa vilka de är. De stora vägarna är tydligen extra besvärliga, så adresser längs dem har vi fortfarande inget besked om.

Sidan först publicerad 2010-11-06, senast uppdaterad 2011-09-18