,, Rö hembygdsförening - Kändisar från Rö - Gabriel Bengtsson Oxenstierna
   Du är här: Skip Navigation Links
GÄSTBOK

Oxenstiernorna på Beateberg

Oxenstierna af Korsholm och Wasa

Oxenstierna af Korsholm och Wasas grevliga vapen

Beateberg, som då hette Molnekulla, köptes cirka 1640 av Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586-1656) och döptes om efter hans dotter Beata. Huvudbyggnaden låg då troligen vid sjön Angarns norra strand, där stora stensättningar visar på att ett betydande byggnadsverk måste ha funnits här. På gården förvaras ännu en bibel, som Gabriel Oxenstierna 1647 förärade sin dotter.

Gabriel Bengtsson Oxenstierna föddes på Lindholmens gård i Uppland 1586, son till Bengt Gabrielsson Oxenstierna och dennes första hustru, Sigrid Gustafsdotter (Tre Rosor). Han blev tidigt faderlös; fick sin utbildning vid utländska universitet och anställdes vid återkomsten 1606 i kung Karl IX:s tjänst.

Gustav II Adolf tyckte att han var en praktisk, duglig man och använde hans tjänster flitigt i viktiga ärenden. År 1611 utsågs Gabriel Bengtsson Oxenstierna till ståthållare i Reval och över Estland. Han inkallades 1617 i rådet och utnämndes till överstetygmästare. Han arbetade under rikskanslern Axel Oxenstierna (hans kusin) och hade en stor påverkan på vilken utrustning armén skulle ha. År 1621 fick han en post i den under kungens frånvaro utnämnda regeringen.

Under de preussiska fälttågen (1626-1629) fick han här hemma åtskilliga speciella uppdrag avseende finanserna, utskrivning, flottans utrustning m.m. Han utnämndes 1627 till hovrättsråd och lagman. År 1630 utsågs han till en av de kommissarier som, under Axel Oxenstiernas ledning, skulle förhandla fram fred i Danzig (nu Gdansk) med kejsaren i Wien.

År 1631 sändes han som guvernör till Finland, en post han hade fram till 1633, då han reste till Stockholm för att vara med då drottning Kristinas förmyndarregering skulle utses. I denna fick han 1634 platsen som riksskattmästare. Axel Oxenstierna, som då i praktiken var landets regent, ansåg dock inte att han klarade av denna uppgift och inte hade tillräcklig kontroll för att förhindra de stora bedrägerier som förekom.

År 1645 blev han, av drottning Kristina själv, liksom flera av sina släktingar, avsatt från alla sina befattningar inom riksstyrelsen. Han utsågs till generalguvernör i Livland, men begärde 1647 att få bli entledigad från denna post, vilket även beviljades.

Han återvann, tillsammans med de övriga Oxenstiernorna, drottning Kristinas förtroende och upphöjdes 1651 till greve av Korsholm och Vasa. 1652 utnämndes han till riksamiral.

Han dog den 12 december 1656 på Edsbergs slott i Uppland.

Efter hans död tog dottern Beata Gabrielsdotter Oxenstierna af Korsholm och Wasa (1615-89) över gården och kom att leva här fram till sin död.

Grevinnan och hovdamen Christina Eriksdotter Oxenstierna af Södermöre (1651-1711) ärvde Beateberg av sin man Gabriel Turesson Oxenstierna af Croneborg (1642-1707)

Han var bl.a. kammarherre hos Karl XI, sändebud vid det portugisiska, engelska och österrikiska hovet samt flera av de tyska furstendömena. Han är begraven i familjegraven i Jäder. Förutom Beateberg, som han ärvde efter sin moster Catarina Oxenstierna cirka 1695, ägde han många fastigheter i Sverige, Finland, Livland och Ingermanland.

Dottern Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg ärvde Beateberg efter sin mor 1711. Hon var först gift med överste Karl Ulrik Torstensson, som dog 1727, den siste mannen av den urgamla ätten Torstensson. Hon gifte om sig med Ture Gabriel Bielke (1684-1763) diplomat, riksråd, kavalleriofficer och general. Genom sina båda giften blev han en av sin tids rikaste män – innan han gifte sig med Anna Margareta var han gift med Charlotta Kristina Piper, dotter till Karl XII:s kungliga råd som dog i rysk fångenskap 1716.

Efter Anna Margaretas död övergick Beateberg alltså efter mer än ett sekel i släkten Oxenstiernas ägo till släkten Bielke.

Oxenstiernorna på Beateberg

Gabriel Bengtsson Oxenstierna af Korsholm och Wasa (1586 - 1656) Köp Ca 1645
Beata Gabrielsdotter Oxenstierna af Korsholm och Wasa (1615 - 1689)
Ärvde Beateberg efter sin far Gabriel
Arv 1656
Catharina Gabrielsdotter Oxenstierna af Korsholm och Wasa (1624 - efter 1695)
Ärvde Beateberg efter sin syster Beata
Arv 1689
Gabriel Turesson Oxenstierna af Croneborg (1642 - 1707)
Ärvde Beateberg efter sin moster Catharina
Arv efter 1695
Christina Eriksdotter Oxenstierna af Södermöre (1651 - 1711)
Ärvde Beateberg efter sin man Gabriel Turesson
Arv 1707
Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg (1692 - 1755)
Ärvde Beateberg efter sin mor Christina Eriksdotter
Arv 1711

Källor:
Wikipedia, flera uppslagsord
Släkten Oxenstiernas webplats

Text: Per Hesselgren. Sidan först publicerad 2014-06-19.