,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljer - Damejeannesvägen
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Damejeannesvägen
GÄSTBOK

Damejeannesvägen

ägen genom skogen från Väsby till Agnmora kallades förr Damejeannesvägen enligt Ortnamnsregistret. Namnet är emellertid inte särskilt gammalt; i en lantmäterihandling från 1863 går vägen bara fram till torpet Sveden. Den första delen heter ju numera Svedenvägen, efter torpet. När vi varit vid Sveden våren 2009 och började läsa in torpets historia stötte vi på namnet Damejeannesvägen och blev intresserade av det underliga namnet.

Damejeannesvägen

Här har vi lagt in Damejeannesvägen i rött och motorvägen och skogsvägen till Härsbyberget i svart i Häradsekonomiska kartan från 1906.

Fram till vändplatsen vid "A" i kartan är ju vägen bred och bekväm och kan säkert hålla för timmerlastbilar och andra tunga fordon. Efter det blir den mest två hjulspår, men ändå hyggligt bekväm att promenera. Vid "B" delar sig vägen, och den som verkar mest använd fortsätter ned till vändplatsen vid "C", där den moderna skogsvägen på andra sidan Härsbyberget börjar. Damejeannesvägen fortsätter däremot söderut mot Agnmora och blir alltmer besvärlig att ta sig fram på.

Vid "D" går den ned i ett kärr, som är markerat redan 1906, men motorvägen har säkert försämrat avrinningen ytterligare. Här är det sankt och risigt och ett femtiotal meter före motorvägen tappade vi alldeles bort Damejeannesvägen. Antagligen har man schaktat och flyttat enorma mängder jord när man byggde motorvägen och kanske lagt ovanpå den gamla vägen. Vid motorvägen är det förstås stopp; vill man se resten av vägen får man börja från Agnmora, vilket vi hoppas kunna göra någon dag.

Fortfarande bekväm

Så här ser vägen ut i höjd med Sveden - fortfarande bekväm att promenera på

Här delar sig vägen - vi är vid 'B'

Här delar sig vägen - vi är vid "B" och skall följa Damejeannesvägen snett till vänster

Slut på den använda vägen

Nu blir det besvärligare - så här långt verkar vägen användas, men inte längre

Kärret

Här går vägen ned i kärret före motorvägen - nu går den inte längre att följa. Vi är vid "D" i kartan

Motorvägen

Framme vid motorvägen - nu får vi gå från andra hållet i stället

Vi har funderat mycket på hur vägen har fått sitt namn. Den sparade förstås en hel del tid om man skulle ned åt Beatebergshållet i jämförelse med att ta vägen runt Rösjön, men det ser ju inte ut att ha varit någon bred landsväg direkt. Och vad var det för damejeanner den fick sitt namn av?

En damejeanne är ju en riktigt stor glasflaska (10-20 liter säger Wikipedia) som används för att jäsa vin och öl. Det är ju ett franskt lånord, så namnet är knappast äldre än 1700-talet. Vin jäste man knappast i Sverige förr i tiden och såvitt vi vet använde man trätunnor och kaggar för ölet. Namn ges ju i bland efter en enstaka händelse, men vad var det i så fall för märkvärdig händelse med en eller flera damejeanner som gjorde att man döpte vägen? Kom någon med ett lass damejeanner från kusten som skulle till Rökrogen och körde omkull med hela lasten?

Om någon har hört historien, eller har en teori, så vill vi gärna höra den!

Sidan först publicerad 2009-03-02, senast uppdaterad 2010-10-31