,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljer - Fattigstugan
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Fattigstugan
GÄSTBOK

Fattigstugan

nder medeltiden stod kyrkan för omsorgen om de fattiga, även om den omsorgen säkert var ganska mager. Vid reformationen tog staten över ansvaret, men i praktiken var det socknarna som hade problemet. I 1686 års kyrkolag rekommenderas församlingarna att inrätta fattigstugor, 1734 blev det en skyldighet. Innan dess kunde kyrkan placera fattiga som inhysehjon hos familjer som hade det litet bättre ställt – man hade fattigauktioner, där den som krävde minst ersättning av kyrkan fick ta emot den fattige! Somliga gick inte att placera permanent någonstans, utan blev rotehjon – de fick vandra runt bland gårdarna för att få sovplats, mat och den omvårdnad man kunde ge.

Begreppet ”fattigstuga” eller ”fattighus” dyker upp i Rös kyrkböcker redan 1698, då Brita i Fattigstugan begravs. Den är utsatt ungefär på sin nuvarande plats i den nedanstående kartan från 1749, samma år som den första husförhörslängden lades upp. Om man jämför med 1906 års karta sist på den här sidan ser det ut som om stugan ligger en bit längre bort längs vägen 1906, men man kan inte veta hur noggrann 1749 års karta är.

LMM 01-RÖA-5

Ett utsnitt ur en lantmäterikarta från 1747. Då ligger Fattigstugan på Söderbys ägor, ungefär på den nuvarande platsen.

Det var inte bara gamla, fattiga och ”sinnessjuka”, eller ”fåniga” som prästen skrev, som bodde i fattigstugan. Här tillbringade även många barn hela sin barndom, från det de var 2-3 år tills de konfirmerades. Tre barn föddes till och med här i fattigstugan, men bara ett av dem överlevde till vuxen ålder; Anders, som vi ska berätta mer om.

De allra flesta som bodde här var fattiga änkor, både unga och gamla med eller utan barn. De unga kunde väl hoppas på att bli gifta igen och flytta härifrån, men de äldre blev ju kvar för resten av livet. Ibland bodde här till och med hela familjer som råkat på obestånd och ibland föräldralösa barn.

Ett sådant föräldralöst barn var Britta Stina som hamnade här 1799, när hon bara var 9 år. När hon var 24 år föddes hennes son Anders, men inget giftermål blev av trots att prästen visste vem barnafadern var. Britta Stina bodde kvar resten av livet i fattigstugan. Hon dog 1856, då hade hon bott här i 57 år! Anders växte alltså upp på fattigstugan tillsammans med alla gamla tanter och sin mamma, som av prästen kallades ”fånig”. Anders kunde läsa vid 7 år ålder och kunde då även förstå Luthers katekes, skrev prästen, men när han blev 15 år skrev prästen istället om Anders snatterier och inbrott. Ingen i Rö ville väl anställa Anders som dräng efter detta så han flyttade till Riala och sedan vidare till Skederid. Anteckningen om snatteri och inbrott följde honom hela tiden, men det påpekades att han faktiskt bara hade varit 15 år när det hände.

Men sedan gjorde han något dumt, han vittnade falskt inför rätten för någon i Skederid. Vad det gällde vet vi inte, men flera år på fästning blev straffet. Anders flyttade tillbaka till Rö 1850, gifte sig med en flicka från Skederid, fick två döttrar och började bygga ett hus, Östertorpet. Men än var det inte slut på Anders motgångar, frun och en av döttrarna dog efter bara några år och Anders stod ensam med en treårig dotter. Efter några år gifte han om sig och fick en son och en dotter till. Nästa tragedi blev att äldsta dottern dog av en magåkomma, 15 år gammal. I husförhörslängderna kallas han nu ”nybyggaren” och ingen nämner längre de gamla förhatliga anteckningarna. Han lever, förhoppningsvis lycklig, i många år och dör 1895, 81 år gammal. Anders verkar ju ha klarat sig bra i livet ändå, trots sin uppväxt på fattighus, ”fånig” mor, ungdomsbrottslighet, vistelsen på fästning och första frun och döttrarnas för tidiga död. Östertorpet tas sedan över av Anders son med familj.

En annan flicka, Anna Sofia, ett barnhusbarn från Stockholm, hamnade på fattigstugan som 10-åring tillsammans med sin fosterfamilj 1834. De bodde här i fyra år innan det ordnade upp sig för dem. Anna Sofia flyttade så småningom till Stockholm, men kom sedan tillbaka till Rö. 1861 hamnade hon på fattigstugan igen, nu med sina nyfödda tvillingar. Här växte tvillingarna upp, konfirmerades och flyttade hemifrån. Anna Sofia själv blev kvar till sin död 1908. Sammanlagt hade hon då bott här på fattigstugan i 51 år!

 • Ur husförhörslängderna:
 • 1749: 7 vuxna kvinnor och 4 barn 3-10 år gamla
 • 1761: 6 kvinnor och 1 barn 1 år gammal
 • 1773: 4 kvinnor
 • 1781: 7 kvinnor och 3 barn 2-6 år gamla
 • 1791: 3 kvinnor och ett barn 12 år gammal (bott här i 10 år)
 • 1799: 5 kvinnor och ett barn 9 år gammal (Brita Stina Bäcklund född 10/5 1790, båda föräldrarna döda)
 • 1807: 4 kvinnor och 16-åriga Brita Stina som är not. som ”fånig”
 • 1814: 5 kvinnor och ett nyfött barn, Britta Stinas son Anders född 17/6 1814 på fattigstugan. (fadern sades vara Anders Olofsson på Näs)
 • 1821: 4 kvinnor och så Anders, nu 7 år gammal. Det står att han börjat läsa och kan Luthers katekes.
 • 1828: 7 kvinnor, 1 man, 2 barn: ett nyfött (Frans August, född i fattigstugan 1834, dog ett år gammal) och ett på 4 år och så Anders 14 år gammal. Det står att hans mamma ser illa!
 • 1835: 4 kvinnor, 2 män, 2 barn: ett nyfött (Augusta Matilda, född i fattigstugan 1837, dog ett år gammal) och ett på 11 år. Anders har flyttat.
 • 1840: 4 kvinnor och ett barn, 10 år gammalt. Anders mamma Brita Stina bor kvar!
 • 1846: 4 kvinnor och ett barn, 16 år gammalt.
 • 1851: 4 kvinnor, 1 man och 2 barn, 10 och 12 år gamla.
 • 1856: 8 kvinnor, 2 män och 4 barn, 7-12 år gamla. Anders mamma Brita Stina dog 4/5 1856, 66 år gammal. Då hade hon bott i fattigstugan i 57 år!!!
 • 1861: 8 kvinnor, 1 man och 4 barn: tvillingarna på 3 år, ett på 12 år och ett på 15 år.
 • 1866: 8 kvinnor, 1 man och 5 barn, ett nyfött, 2 och 4 år och tvillingarna nu 8 år.
 • 1871: 6 kvinnor och 5 barn 4-13 år gamla. Tvillingarna flyttar hemifrån.
 • 1876: 8 kvinnor och 6 barn: nyfött – 12 år gamla
 • 1881: 11 kvinnor, 1 man och 6 barn: 2 -14 år gamla.
 • 1886: 8 kvinnor, 3 män och 4 barn: 3-13 år gamla
 • 1891: 6 ensamma änkor, änkor och änkemän med flera barn, en skomakarfamilj med flera barn bor här i olika perioder.
 • 1896: ensamma änkor, änkemän, familjer med barn i olika perioder. Tvillingmamman bor kvar.
 • 1908: Ett fåtal änkor och f.d. drängar bor här. Ett barn på 2 år.

Tvillingmamman Anna Sofia Sjöberg född 1824, f.d. barnhusbarn från Stockholm, dog 1908, 84 år gammal. Hon bodde som barn på fattighuset 1834-1837 och sedan igen från 1861, först med sina tvillingar och sedan ensam. 4+47 år på fattighuset!

HEK 1906

I 1906 års Häradsekonomiska karta är Fattigstugan fortfarande utsatt.

1928 invigdes ett gemensamt ålderdomshem för Husby-Sjuhundra och Skederids församlingar vid Syninge station och något senare anslöts även Rö till den samfälligheten. Från 1929 har församlingsböckerna ett särskilt uppslag för dem som bor på ålderdomshemmet och i Åkerbo, som Fattigstugan nu kallas, flyttar en gårdfarihandlare och hans familj in.

Sidan först publicerad 2012-10-21, senast uppdaterad 2013-01-07.