,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljer - Råbylund
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Råbylund
GÄSTBOK

Råbylund

åbylund låg mellan Rimbovägen och tågspåret, ca 1 km norrut från Rö järnvägsstation. Torpet tillhörde Söderby i Rimbo socken fram till ca 1908 då det återfinns i Rö socken under Risby.

Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan 1906

Här låg Råbylund, precis på gränsen mellan Rö och Rimbo

År 1823 ser vi torpet första gången i husförhörslängden i Rimbo, Brita Greta Andersdotter, född i Rö 1793, flyttar då in där med sin mamma Cajsa Olsdotter och sina barn. Hon skulle komma att bo på Råbylund i nästan 40 år! Brita Gretas man vistas i Norrtälje, men de är ej lagligt skilda, skriver prästen. Mormor Cajsa dör 1832, men Brita Greta och barnen bor kvar. Efter att dottern flyttat hemifrån 1848 bor Brita Greta ensam kvar på Råbylund fram till 1859 då prästen skriver att hon vistas hos sin dotter och måg i Närtuna. Prästen skriver också att hennes man ”säges vara död för flera år sedan i Norrtälje”. Änkan Brita Greta dör 1862, antagligen i Rö, där dottern och mågen nu bodde. Sedan står torpet tomt till nästa familj flyttar in 1867.

Familjen Karl Vilhelm Malmqvist flyttade in på Råbylund 1867. Karl Vilhelm var från Sparrsätra socken nära Enköping. Åtminstone flyttade hans hustru Fredrika Skedin och hennes två barn in då. Karl Vilhelm och Fredrika hade gift sig 1857, men mannen satt på fästning sedan 1858, livstidsdömd för diverse brott, bland annat, 4 resor stöld och för att ha misshandlat sin förman. Han skulle inte komma hem igen förrän 25 år senare. Ett mycket strängt straff kan man tycka. Han hann i alla fall se sin lilla dotter, Hedda Lovisa, som föddes 1857. Fredrika hade en son innan hon gifte sig med Karl Vilhelm, han hette Erik Konrad och var född 1855 i Rimbo. Fredrika själv var född i Rimbo, men hennes föräldrar hade dött tidigt och hon var före giftermålet fosterbarn hos torparen Jakob Jakobsson i Hagstalund på Liesta ägor, där hon hade bott sedan hon bara var några månader gammal.

Barnen var vuxna och hade flyttat hemifrån innan fadern äntligen kom hem efter avtjänat straff 1883. Dottern Hedda blev sköterska i Stockholm och sedan gift i Sandviken och styvsonen Erik blev kvar i Rimbo, gifte sig och fick åtminstone 7 barn. Men hustrun Fredrika väntade på Karl Vilhelm på Råbylund!

Vilhelm Karlsson Malmqvist

Här är Malmqvists frigivningsbesked från 1883. Tydligen kunde han inte försörja sig när han avtjänat sitt straff och fick då göra 4 år extra på arbetsanstalt på Tjurkö utanför Karlskrona - han fick väl vara med och bygga befästningar där ute.

År 1900 bor Karl Vilhelm och Fredrika fortfarande kvar på Råbylund. När Fredrika dog 1903 hade hon bott där i 36 år. Efter hustruns död flyttade Karl Vilhelm till Adamsberg, där han dog 1907. Men dessförinnan hade han vistats en tid hos dottern i Sandviken, skriver prästen. Då fick de återse varandra efter över 40 år!

Från 1908 tillhör Råbylund Rö socken och då flyttar Karl Justus Sundström och hans hustru Fredrika Lund, född i Rö 1845, in från Karlsro i Risby. Karl Justus arbetade som statdräng och flyttade runt mycket mellan olika socknar med sin familj. De hade haft 13 egna barn, men ingen av dem bodde hemma då föräldrarna flyttade in på Råbylund. År 1911 tog de emot sin dotterdotter, sjuåriga Lilly Margareta, som fosterdotter.

Karl Justus dog 1923. Fosterdottern flyttade till Stockholm 1918, bara 14 år gammal. Där återförenades hon med sina föräldrar, som gifte sig nyårsafton 1919 och Lilly Margareta fick sin fars namn Gren. Änkan Fredrika bodde kvar tills hon dog 1932, efter att ha bott på Råbylund i 24 år.

Samma höst flyttade Karl Henning Lindqvist och hans hustru Valborg Teresia in från Skederid med sina tre döttrar. De bodde kvar till 1936, då familjen flyttade till Eke. Efter dem kom änkan Ulrika Lindberg med två döttrar från Observatorium och året därpå hennes son, målaren Torsten Napoleon Nikolaus Lindberg och hans dotter Ulrika Viola Florenze Lindberg från Rosenlund på Risby ägor.

Torsten flyttade till Valö 1939, men de övriga bodde kvar när den sista publicerade församlingsboken slutar 1941. Av flyttningslängden, som finns publicerad ända till 1976, kan vi se att hans dotter flyttade till Norrtälje hösten 1941.

Var Ulrika Lindberg och hennes döttrar de sista som bodde i Råbylund?

Om någon vet eller har ett foto på Råbylund, hör av er!

Resterna av Råbylund

Man ser inte några grundstenar eller något tegel, men den här kullen innehåller nog lämningarna efter torpet.

Råbylund på avstånd

Jordkällaren, som säkert tillhört torpet, ser man i alla fall tydligt.

Råbylunds källare

I bortre änden av åkern låg Råbylund, först i Rimbo socken och sedan i Rö socken. Jordkällaren syns till vänster.

Sidan först publicerad 2009-02-17, senast uppdaterad 2012-05-19