,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljer - Sofielund
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Sofielund
GÄSTBOK

Affären i Sofielund

nder ett femtiotal år låg en av affärerna i Rö vid järnvägsstationen. Huset kallades Sofielund efter den första ägarens hustru, Anna Sofia, dotter till Johan Gabriel Gabrielsson i Väsby. Hennes man, handlaren August Calixtus Andersson från Edebo, hade gift sig till en fastighet i Väsby och köpte 1890 en bit mark närmast järnvägen av August Jansson i Risby för 500 kronor och flyttade dit med sin fru. August kallas handlare redan i Väsby, kanske hade han den affär som skall ha funnits i Väsby också.

Redan 1893 flyttade de tillbaka till Väsby och överlät affären till Johan Bengtsson från Kil i Värmland, som flyttade hit från Solna i januari 1893 med hustru och dotter. På Johan Bengtssons tid bodde flera familjer i Sofielund, järnvägspersonal och andra. År 1900 flyttade Johan och hans fru till Johannislund, som de döpte om till Fagerås. Johan var född i Gunnarsbyn i Kil och grannbyn hette just Fagerås - det var nog där han tog namnet. Namnet fastnade emellertid inte, så när Johan flyttade därifrån blev det Johannislund igen. Men när man rekognoscerade den Häradsekonomiska kartan 1906 frågade man nog Johan, så namnet kom med i kartan.

Den nye handlaren i Sofielund hette Jonas August Andersson och flyttade hit med sin familj i november 1900. Han var född i Lilla Mellösa i Sörmland, men de kom närmast från Stockholm. Under hans tid passerade en rad pigor och bodbetjänter, däribland Helena Sofia Sand, som senare blev poststationsföreståndare i Kilen snett över vägen.

1906 flyttade J A Andersson med familj och piga till Saltsjö-Boo. Vem som sedan drev affären mellan 1906 och 1909 har vi inte lyckats reda ut, men våren 1909 flyttade Karl Gustav Emerick Blomberg från Västra Vingåker i Sörmland hit med sin hustru Amalia och sönerna Rolf och Tord.

Karl Gustav hade varit handlare både i Stockholm och Västra Vingåker. Han tyckte nog att tomten var för liten, för 1911 köpte han till ännu mer mark mellan järnvägen och Rimbovägen. Även denna gång var det August Jansson i Risby som sålde och nu kostade tomten 1300 kr.

Det ursprungliga huset 
        på Sofielund

Det första huset låg med gaveln mot vägen och baksidan mot järnvägen. Bilden är tagen från järnvägen, stationen ligger till höger om bild. Uppe till höger anar man ladugården i Risby.

Karl Gustav byggde ut Sofielund med ett torn på långsidan mot järnvägen och en lägre länga för affären längs vägen till stationen. Efter ombyggnaden såg det ut så här, sett från planen mellan affären och järnvägsstationen.

 Sofielund i sin glans 
        dagar

Karl Gustav dog 1941, men innan dess (han var 29 år äldre än hustrun) hade han 1917 köpt Lövsta som änkesäte åt henne. Amalia dog 1963 och det var från hennes dödsbo Ann Britts familj köpte Lövsta.

Sonen Karl Georg, född i Rö 1915, drev affären vidare under många år. Till sist lades den ned och blev mekanisk verkstad. 1968 brann bostadsdelen ned, och senare revs alltihop.

När Sofielund rivits ändrade man gränserna mellan de två tomterna, så att 2:19 fick den västra delen och 2:8 den östra. Ursprungligen gick gränsen längs den blå linjen i kartan, numera är det de röda gränserna som gäller. Det ursprungliga huset låg på 2:8 i hörnet vid vägen närmast nuvarande 2:19.

Sofielund 1 och 2

Utsnitt ur Ekonomiska kartan från 1952, när affären och järnvägsstationen fortfarande fanns. Vita hus är bostadshus, grå är uthus.

Bilder: flera olika (se Bildarkivet). Sidan först publicerad 2009-09-20, senast uppdaterad 2019-04-25.