,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Agnmora

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
204 Bebyggelse 1686 (Rö MB LI:1) 661927 164600 661937 069133

Gård 500 m O sjön Viren. Annan namnform Agnemora.

Agnemora omtalas i kyrkböckerna 1686, men i jordeboken först 1725 som ett torp på Härsby frälsegårds ägor. Det året var båda Härsby-gårdarna frälseskatte, men som Härsby 2 är den gamla frälsegården kanske man kan anta att det låg under Härsby 2. Den nutida fastighetsbeteckningen Härsby 2:53 säger ju inte emot den hypotesen.

Informationen uppdaterad 2011-01-31 16:26:59

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.