,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Byle

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
238 Bebyggelse 1499 (ONR) 662214 164444 6622150 0689670

Gård mellan Näs, Väsby och Risby.

Byle har gamla anor, det nämns redan 1499 i ett dokument i Eriksbergsarkivet. I jordeböckerna nämns det från 1540 som 2 öresland skattejord och skattlagt torp. Före 1631 frälseköptes gården av Borgmästaren Hans Nilsson på Näs och 1636 fick han det i donation av Kronan "till evärdelig egendom". När Näs säteri bildades 1638 blev Byle en del av säteriet, liksom båda Näs-gårdarna och Ösby. I samband med Karl XI:s reduktion drogs Byle in till kronan och 1686 har gården åter blivit skattejord och avsatts som augmentshemman till kavalleriet.

Byle har tidvis ägts av Näs, bytte 1880 vissa ägor med Risby, bland annat nuvarande Lövsta, Klippan och Karlsborg, som sedan fick Risby-nummer. I söder började Byle nog vid Johannislund (Byle 1:2). Vid bytet med Risby fick Byle en avlång remsa mellan Risby och Näs, som sedan verkar ha lagts in i Näs' ägor. I dag finns ett antal fastigheter med Bylenummer kvar som enklaver i Näs 1:9.

Nuvarande Näs 1:14 betecknades i EK 1952 Byle 1:1; och där ligger ett reveterat, mycket gammalt hus, som bland annat varit gårdsmuseum för Näs. Dessutom finns där två mycket ålderdomliga uthus, som mycket väl kan vara från 1600-talet. Det reveterade huset omtalas också som "prästgård", men det har det knappast varit. Däremot bodde under slutet av 1700- och början av 1800-talet församlingens komminister i Byle, och det är väl inte så långsökt att anta att huset fått sitt "prästerliga" rykte därför. Huset har också sagts vara det äldsta i Rö, och inget motsäger hittills det påståendet.

I Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 01-RÖA-5, är det enda huset på Byle ägor utsatt ungefär där nuvarande huvudbyggnaden på Johannislund ligger. Det ligger också tydligt på östra sidan av gamla landsvägen, så det är inte det ovannämnda huset. Man kan därför anta att Byle gård då låg vid nuvarande Johanneslund, och att komministern fick bygga sitt hus på andra sidan vägen.

I FR1930 nämns Byle och Johannislund dock som olika platser, så hur det nu var med byns ursprungliga läge är det sannolikt att man åtminstone 1930 menade det vita huset när man sade Byle.

I köpekontraktet för Johannislund 1881 anges att Byle efter att Johannislund avstyckats hade en areal av knappt 26 hektar.

Informationen uppdaterad 2017-05-08 10:28:25

Bilder:


Detta är det äldsta huset i Byle, och troligen i hela Rö (näst kyrkan)
Bilden tagen 2008-03-26

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.