,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Båtmanby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
239 Bebyggelse 1540 (UH 1540:5) 1812 (Rö HFL AI:4) 6617290 1646930 6617333 0692223

Gård 1000 m NV Gullbergby norr om vägen till Agneby. Alternativ namnform Båtmansby.

Nämnt i jordeböckerna från 1540 som 3 1/3 öresland skattejord. 1590 övergick Båtmanby i kronans ägo på grund av 3 års obetalda skatter och gården räknas därefter som frälsejord.

Båtmanby ägdes 1599 av borgmästaren Nils Hansson Brask; hans son Hans Nilsson, adlad Rosenbanér, dog utan manliga bröstarvingar 1612. Då hans enda dotter gift sig ofrälse drogs Hans Nilssons egendomar in till kronan vid hustruns död 1637.

Samma år förlänades gården till Olof Hansson Örnehufvud, men redan 1640 bytte han Båtmanby mot en gård i Frösunda socken, och därigenom blev Gabriel Bengtsson Oxenstierna ägare till gården.

Gården drogs 1683 in till Kronan i Karl XI:s reduktion, men man ångrade sig och 1690 fick Oxenstiernas arvingar tillbaka Båtmanby och lade så småningom in gården i Beatebergs säteri. Gården verkar ha övergivits i början av 1800-talet, men på platsen finns massor av grundstenar, stengärdsgårdar och en välbevarad jordkällare.

I FK används Båtmansby fortfarande som fastighetsbeteckning.
En informationsskylt finns på platsen.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2013-05-06 07:09:02

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.