,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Gullbergby soldattorp

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
281 Bebyggelse 1856 (Grill) 1856 (Grill)

Soldattorp nr 54, Hundra härads kompani (5:e) av Upplands regemente. [Grill]. Ej lokaliserat. Upplands regemente blev indelt 1682, den första bevarade generalmönsterrullan är från 1684. Roten hette Gullbergby, men det är inte säkert att torpet låg på Gullbergby ägor; det kan vara samma torp som först kallas Gälsby och Bolby soldattorp. I Rö AI:2 sid 7 står att Bolby soldattorp är samma som Matstorp. Vid föreningens exkursion 1/5 2016 hittade vi resterna av en jordkällare och diverse grundstenar ungefär 100 m norr om den präktiga jordkällare som vi tolkade som Matstorps källare - kanhända är det soldattorpets lämningar. Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2016-11-23 16:32:55

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.