,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Gälsby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
285 Bebyggelse 1416 (ONR) 661744 164748 661754 069281

Gård 1100 m S Beateberg.

Omnämnt i en godsförteckning som "Gerdissby i Rödha socken" redan 1416 [ONR]. Tas upp som frälsejord i jordeböckerna från 1540. Jordetalet anges 1589 till 2 öresland. 1583 är Svante Stures arvingar som ägare, men (antagligen på 1640-talet) köptes Gälsby av Gabriel Bengtsson Oxenstierna och lades så småningom in under Beateberg. (Säteriet bildades före 1654).

Trots gårdens låga jordetal räknas den som ett helt mantal från 1653 eller tidigare - Oxenstierna måste ha köpt eller bytt till sig mer mark till Gälsby.

Gälsby låg ursprungligen i Ekhagen 500 m längre norrut än det nuvarande, där är det utsatt i Sockenkartan 1846-59. Det finns med i HFL till 1772, men saknas därefter till 1851, då det åter dyker upp i bostad för Beatebergs pensionärer.

I HEK 1906 är Gälsby bara utsatt som fastighetsnamn, men inga hus är markerade; däremot är Gälsbytorp utsatt. Antagligen revs den gamla byn i Ekhagen vid säteribildningen, medan Lilla Gälsby (=Gälsbytorp) fanns kvar åtminstone till 1854. Antagligen byggdes ett nytt hus för pensionärerna nära Gälsbytorp och kallades Gälsby, för båda förekommer i HFL AI:9 (1851-1855. Däremot flyttade den sista torparen från Gälsbytorp 1864.

En annan namnform är Gärdsby (1562). [JAA s 155]

Informationen uppdaterad 2011-05-07 15:45:39

Bilder:


Det nuvarande Gälsby, kanske detsamma som Gälsbytorp
Bilden tagen 2009-03-08

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.