,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Härsby båtsmanstorp

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
299 Bebyggelse 1732 (Rö MB CI:1) 1906 (HEK) 662062 164416 662072 068949

Båtsmanstorp nr. 51, 2:a Södra Roslags båtsmanskompani. [Grill] Kallas också båtsmansstuga och båtsmansboställe i HFL. Torpet låg vid Rosendal, men det nuvarande huset där är byggt 1909, då indelningsverket upphört. [BB] I HEK 1906 är ett hus markerat på var sida om vägen vid Rosendal, det ena kan ju vara båtsmanstorpet. I Generalstabskartan 1879 är det markerat med "BT".

Informationen uppdaterad 2013-04-03 13:44:11

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.