,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Karlberg

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
318 Bebyggelse 1821 (Rö HFL AI:5) 662331 164489 662341 069022

Karlberg ligger i FK 2008 på Ticksta 4:2, men i HEK 1906 går gränsen mellan Risby och Ticksta öster om Karlberg, liksom i EK 1952, där Karlberg betecknas Risby 1:11.

Informationen uppdaterad 2009-06-13 17:02:24

Bilder:


Det äldsta huset på Karlberg - det kallas nu "Nedre Karlberg"
Bilden tagen 2009-03-13

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.