,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Kullungen

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
336 Bebyggelse 1638 (LMS A83-9:a9:170-171) 661861 164359 661871 068892 Kullunge

Torp på Härsby ägor vid sockengränsen på östra sidan av Jälnan.

Strax intill på Beatebergs ägor låg Kullunge. I Sockenkartan kallas platsen Kullunge, i HEK 1906 Sätralund.

Kullungen nämns för första gången i 1638 års karta över Härsby som ett torp delat mellan gårdarna i Härsby. I kartan är det markerat någonstans nordost om nuvarande Jälnsätra, med en liten åker och ängar, omkring en kilometer från Kullängen och Kullunge vid sockengränsen mot Kårsta. Om det legat där har man svårt att förstå hur man kunnat anlägga åker och äng i den branta sluttningen upp mot skogen, så hypotesen får bli att lantmätaren ritade in Kullungen efter hörsägen.

Det första Kullungen låg otvetydigt på Härsby mark, så sägs uttryckligen i mantalslängderna från 1600-talet, medan Kullungen på Beatebergs mark inte nämns förrän 1851. Var det ursprungliga Kullungen låg får vi alltså lämna obesvarat tills vidare; kanske kan litet fältarbete ge svar på frågan

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2011-01-31 18:39:13

Bilder:


Det nuvarande Kullungen, 1906 kallat Sätralund
Bilden tagen 2009-04-21

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.