,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Lisingetorpen

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
347 Bebyggelse 1677 (Rö MB LI:1) 1891 (Rö HFL AI:17) 6622460 1642178 6622444 0687410

Torp 800 m NO Lisinge. Nu borta.

Lisingetorp nämns först 1677 i kyrkböckerna, i jordeböckerna från 1725 som ett torp på Lisinge ägor. I 1746 års karta över Näs är det markerat och kan mätas in till en plats i norra kanten av gärdet mellan Björkudden och Farmen, alldeles i kanten av golfbanan. Föreningens vårutflykt 2017 besökte platsen; där finns resterna av en jordkällare i ett snår av hägg, nyponbuskar och krusbärsbuskar. Möjligen kan en samling stora stenar 20 m öster om källaren tolkas som en husgrund.

I HFL 1846 nämns Lisingetorp 1 och 2, sista omnämnandet är 1891

En informationsskylt finns på platsen.

Informationen uppdaterad 2017-05-22 15:18:21

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.