,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Mälby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
366 Bebyggelse 1493 (ULdb s 65) 66227 16460 6622730 0691227

Gård vid väg 982, 500 m NO Rö kyrka..

Mälby nämns 1493 i Upplands Lagmansdombok. I jordeböckerna tas det upp från 1540 som 13 öresland skattejord. 1543 har man tydligen sålt ½ öresland. Den enda gården som ökar i jordetal detta år är Risby 2, som ökar från 15 till 15½ öresland - kanske har Mälby sålt en bit jord som låg långt bort till Risby 2.

Före 1631 köpte Hans Nilsson på Näs Mälby till frälse och 1636 till "evärdelig egendom". Mälby räknas ändå som skattejord till 1740, då det står upptaget som 1 mantal frälsejord, men med anmärkningen att ett halvt mantal är skattefrälse och åbornas jord. Även om Hans Nilssons förvärv avsåg både jord och ränta, så är det bara hälften av jorden plus räntan som Beatebergs ägare äger 1740.

Informationen uppdaterad 2013-04-03 13:51:59

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.