,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Mälsättra

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
370 Bebyggelse 1628 (RUL) 1891 (Rö HFL AI:17) 6619136 1646443 6619173 0691713

Gård vid väg 983, 1100 m NV Beateberg, nu borta.

Mälsättra nämns för första gången 1628 i roteringslängderna. I jordeboken 1686 är det upptaget som 1/4 frälsehemman inom Molnkulla säteris rå och rör. 1891 var Mälsättra obebott och 1906 var det rivet, men namnet levde kvar i Beatebergs fastighetsbeteckning 1952. I den moderna fastighetskartan står Mälsäter utsatt på en åker väster om den plats där gården en gång låg.

I skogsudden väster om den nutida vägen finns mängder av stenhögar, antagligen mest röjningssten, men också resterna av en jordkällare och flera större stenar som kan ha varit husgrunder. Vid ett träd ca 40 m från vägen (=koordinaterna) har vi hittat en tegelskärva.
En informationsskylt finns på platsen

Informationen uppdaterad 2013-05-06 06:22:26

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.