,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Nibble

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
371 Bebyggelse 1378 (SjS) 66228 16455 6622850 0690800

By 500 m N Rö kyrka.

Nibble nämns 1378 i ett dokument i Riksarkivets Sjöholmssamling. 1540 var det socknens största gård, hela 18 öresland skattejord. 1566 delades gården i två, den nya blev 7 öresland stor och lades in i Ticksta by, medan Nibble behöll 10⅓ öresland. Ingen annan gård ändrar jordtal detta år, så ⅔ öresland kom bort på något vis.

Före 1631 frälseköpte Hans Nilsson på Näs Nibble, men även Nibble verkar ha blivit reducerad av Karl XI, för 1696 är räntan indelad till lön för fjärdingsmannen. Från 1715 står inget om detta i jordeböckerna; det sannolika skälet är att räntan från Nibble åter betalades till Kronan och fjärdingsmannen fick sin lön från annat håll.

På 1800-talet avstyckades 3/8 mantal från Nibble till Komministerboställe. Det kallades från 1859 och några år in på 1900-talet Fredrikelund efter Fredrika Silverstolpe, som donerade en hel del pengar för ändamålet. I Generalstabskartan 1879 är den markerad med prästgårdssymbol.

Informationen uppdaterad 2013-04-03 13:53:14

Bilder:


Det gamla huset på Nibble omkring år 1900. Det revs när det nya byggdes 1903.Det nya huset på Nibble i slutet av 1940-talet, byggt 1903


Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.