,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Nora

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
372 Bebyggelse 1628 (RUL) 662290 164342 662300 068875

Torp 800 m NNO Näs.

Från 1628 är Nora upptaget i roteringslängderna. I jordeböckerna nämns Nora först som ett skattlagt torp under Näs 1725. 1740 och 1743 låg det öde, men 1753 hade man åter tagit det i bruk.

I bäcken söder om Nora fanns en skvaltkvarn, nr 127:1 i RAÄ:s fornminneslista.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2011-02-01 08:51:36

Bilder:


Det här är nog det äldsta huset på Nora
Bilden tagen 2009-04-03

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.