,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Näs

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
379 Bebyggelse 1438 (StJb) 662218 164306 6622170 0688320

By, sedermera herrgård på Sparrens östra sida

Ursprungligen en by om två skattegårdar vid Sparren, på östra sidan av Noravikens södra ända. På 1620-talet förvärvade Stockholmsborgmästaren Hans Nilsson båda hemmanen och bebyggde Näs till säteri. I det sammanhanget blev byn avhyst och borgmästaren byggde förmodligen sin gård på kullen där den nu ligger. 1683 drogs Näs in till Kronan vid reduktionen och gjordes till rusthåll för ryttaren nr 32 vid Roslags kompani av Livregementet till häst. Näs bytte bytte därefter ägare många gånger.

Huvudbyggnaden uppfördes av Karl Wadenstierna 1773-1775, men flyglarna är äldre.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2013-04-03 13:47:57

Bilder:


Huvudbyggnaden på Näs omkring 1950.Näs' plantskolaNäs från sjön. Från ett vykort i vårt arkiv.


Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.