,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Näs såg och kvarn

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
381 Bebyggelse 1646 (SHHR DOMB) 1845 (SK) 662146 164207 662156 068740

Dessa låg där bäcken rinner under banvallen ut i Sparren. Det finns fortfarande bastanta stengrunder i ravinen strax intill järnvägsbanken. Strax ovanför kvarnen fanns två regleringsdammar i bäcken. I skogen sydost om kvarnen fanns två dammar med dammluckor, Lilldammen och Stordammen. Den senare står som naturnamn i moderna kartor. Platsen har nummer 124:1 i RAÄ:s fornminneslista. Det fanns också en skvaltkvarn vid Nora, nr 127:1 i listan. I DOMB 1646 kallas platsen Näsbo kvarn.
En informationsskylt finns på platsen

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2012-05-20 09:23:45

Bilder:


Den bastanta stengrunden vid Näs kvarn
Bilden tagen 2009-04-04

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.