,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Risby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
392 Bebyggelse 1409 (SDMB) 66233 16444 6623300 0689600

By vid Gamla Rimbovägen, 1000 m N viadukten på väg 280.

Risby nämns i ett brev från 1409. Ursprungligen bestod Risby av ett kyrkohemman om 8 ½ öresland (Risby 1), nämnt 1538, och ett skattehemman om 15 ½ (1540 - 1542 anges 16) öresland som redovisades under Långhundra härad till 1726 (Risby 2).

På 1620-talet blev Risby 1 i stället kronojord; vid den tiden hade den reduktion av kyrkogods som startades av Gustav Vasa till slut fullföljts.

Före 1631 blev alla kronohemman i Rö, däribland Risby 1, förlänade till riksdrotsen Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587-1640). Före 1645 köpte hans son Gabriel Gabrielsson (1618-1647) gården.

Risby 2 köptes ungefär samtidigt av Hans Nilsson på Näs. 1740 har Risby 1 bytt jordnatur till frälse och Risby 2 till skattefrälse.

I 1638 års karta är Risby 2 uppdelat i två hemman, ett om 8 öresland och ett om 7 ½ öresland, men av någon anledning syns det aldrig i de publicerade jordeböckerna (t o m 1753).

I storskifteskartan från 1789 är Risby 1 ett mantal frälse som ägs av Carl Eric Wadenstierna på Näs; jorden delas av två bönder. Risby 2 är delat i två hemman: Risby 2A är ½ mantal frälseskatte om 8 öresland som ägs till lika delar av två bönder som betalar räntan till Wadenstierna. Risby 2B är ½ mantal skattefrälse om 7½ öresland; hemmanet och skatterättigheten ägs av rusthållaren i Lisinge, gården brukas av en annan bonde och räntan betalas till Wadenstierna; allt detta som ett exempel på hur invecklat det kunde vara.

I samma karta är gården Risby 1 markerad ungefär på nuvarande Norrgårdens plats, Risby 2B mitt för uppfarten från väg 280 och Risby 2A en bit längre bort från vägen. I 1779 års karta har Risby 2A flyttats söderut och ligger cirka 100 m sydväst om Risby 2B.

I de nuvarande fastighetsbeteckningarna har Risby 1 nummer 1, Risby 2A nummer 3 och Risby 2B nummer 2. Norrgården (1:14) har dock avstyckats från Risby nr 1 i sen tid.

Informationen uppdaterad 2013-04-03 13:50:14

Bilder:


Risby i början av 1900-talet.David Lijsing med fru och barn på besök i Risby. Bilden fick vi låna av Hans Lijsing i Rösa.Ett modernt foto av Risby Norrgård
Bilden tagen 2009-02-09

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.