,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Rö krogar

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
403 Bebyggelse 1677 (MTL) 1914 (Rö FsB AII:2)

Det fanns flera krogar i Rö när det begav sig. 1686 och 1698 står det bara "Krogen" i MB, "Rökrogen" i MB och MTL 1691 - 1739. 1677 - 1686 nämns också "Västerkrogen". Rö krogar heter det i HFL 1749 - 1846. I jordeböckerna nämns Rökrogen först 1725 som skattlagt torp under Härsby frälsegård.

Härsby krog nämns i HFL 1749 - 1807. I HFL 1891 finns en på Härsby och en på Väsby ägor. Härsby krog är utsatt i en karta från 1747 på norra sidan av Kyrkvägen precis vid ån från Kamphavet (som kallades Pilkrogsån). Vi tror att något hände med den gamla Härsby krog på 1780-talet, för i en karta från 1783 är den borta, men i stället är ett hus markerat på södra sidan av vägen och västra sidan av ån. Ungefär samtidigt börjar man använda namnet Pilkrog i stället för Härsby krog.

Den gamla gränsen mellan Härsby och Väsby gick i Pilkrogsån, men det stämmer dåligt med källornas namn på krogarna. Kanske köpte Härsby en bit mark på andra sidan ån, vilket skulle förklara att man talar om Rö krog på Härsby ägor så sent som 1914

I BB kallas Härsby 3:9 och 3:10 Rökrogen "efter en gammal krog i närheten"; den krogen låg där nuvarande Gröndal (Väsby 1:10) ligger - båda namnen finns i FsB AII:2. När man talar om "Rö krogar" på 1800-talet tror vi att man menade just krogen (eller krogarna) vid Svedenvägen.

Det fanns också något som kallades Röbacka krog, men var den låg vet vi inte; annat än att den bör ha legat i Röbacka.

Informationen uppdaterad 2012-10-21 14:02:59

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.