,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Rö kyrka

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
404 Bebyggelse 1257 (ONR) 662247 164549 6622500 0690720

Första belägget "in Parrochia Rauthu" betyder egentligen "i Rö församling", men fanns en församling så fanns det väl en kyrka. Texten står med litet olika stavning på två ställen i ett dokument från Vårfruberga kloster utanför Strängnäs, daterat 1257 och bevarat i en avskrift från 1500-talet i Uppsala Universitetsbibliotek. Den nuvarande stenkyrkan är från 1200-talet, och föregicks troligen av en träkyrka.

En kortfattad beskrivning av kyrkan och dess historia, författad av Bengt Ingmar Kilström, gavs ut 1981. I den finns också en hänvisning till referensverket Sveriges kyrkor från 1956. På internet kan man hitta mycket information om kyrkan, till exempel länsmuseets rapport från den invändiga renoveringen 2005

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2013-11-10 19:28:44

Bilder:


När kyrkogården utvidgades 1938 byggde man en ny mur kring den. Stenen släpades förstås dit av hästar; här är tre av dem med sin husse - vem det är vet vi inte. Bilden fick vi låna av Hans Lijsing i Rösa.
Bilden tagen 1938


David Lijsing och Joel Lundgren diskuterar. Bilden fick vi låna av Hans Lijsing i Rösa.
Bilden tagen 1938


Mannen till höger är Joel Lundgren i Annelund. Bilden fick vi låna av Hans Lijsing i Rösa.
Bilden tagen 1938


Kyrkan från sydväst
Bilden tagen 2012-01-29


Ferdinand Bobergs teckning från 1921
Bilden tagen 1921


Kyrkans interiör före restaurationen 1950
Bilden tagen 1936

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.