,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Skärvik

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
416 Bebyggelse 1773 (Rö HFL AI:2) 1912 (Rö FsB AII:2) 6615590 1646000 6615578 0691308

Torp vid Skärens N ända, vid Kolbodavägen. Nu borta.

Där Skärvik låg är nu ett hygge. Resterna av två skorstensstockar finns en bit ut på hygget, men grunderna är svår att urskilja. Båda innehåller massor av tegelskärvor och flera hela tegelstenar. Närmare vägen finns en vattenfylld grop (ca. 2 x 2 m) som kan ha varit en brunn. Längre bort på hygget nära vägen finns en annan grop, ca. 10 x 4 m och två stora högar av jord som rimligen kommer därifrån. Detta är antagligen spår av senare grustäkt eller liknande.

En informationsskylt finns på platsen.

På andra sidan vägen, ca. 50 m NV om skylten finns en grund ca. 14 x 7,5 m, antagligen efter en ladugård/loge

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2014-06-01 17:08:12

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.