,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Stora Vreta

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
430 Bebyggelse 1746 (LMS A83-18:1) 1845 (SK) 6622470 1644050 6622475 0689280

Torp på Näs' ägor, 350 m NV järnvägsviadukten på väg 280.

Platsen nämns först som Vreten eller Vretarna, första belägget på Stora Vreta är i HFL 1749. Platsen är utlagd i SK 1845-59, men sista omnämnandet i arkiven är HFL 1780. På platsen har vi hittat en liten sten- och tegelhög samt stenar i fyrkant som kan ha varit grund till ett uthus. Nummer 129:2 i RAÄ:s fornminneslista.
En informationsskylt finns på platsen

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2012-05-14 10:56:36

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.