,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Söderby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
446 Bebyggelse 1412 (SD 1637) 662255 164570 6622500 0690900

Gård vid Kyrkvägen, 330 m ONO Rö kyrka.

Söderby nämns i Svenskt Diplomatarium redan 1412 och tas upp i jordeböckerna som frälsehemman från 1542. Jordetalet anges för första gången till 12 öresland år 1589 men efter 1618 anges inga jordetal.

1559 ägdes Söderby av Karin Eriksdotter Bielke, som också står som ägare fram till 1583; vid den tiden skulle hon ha varit bortåt 90 år, så man kan misstänka att jordeböckerna har en gammal uppgift här.

1618 ägs Söderby av Klas Boje , 1631 av Klas Fleming . 1686 ingår Söderby i Oxenstiernornas godskomplex och lyder under Beateberg; förmodligen köpte Gabriel Bengtsson det när han köpte upp sina gårdar i Rö på 1640-talet.

Informationen uppdaterad 2013-04-03 13:51:32

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.