,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Talltuppen

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
450 Bebyggelse 1786 (LMS A83-9:2) 1828 (Rö HFL AI:5)

Härsby ägor. Nämns i storskiftesprotokollet från 1786, tillhör då den del av Härsby 2 som Wadenstierna på Näs ägde. Ej lokaliserat

Informationen uppdaterad 2014-11-21 06:23:24

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.