,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Ekstugan

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
603 Bebyggelse 1707 (Rö MB C:1) 662212 164431 662222 068964

Den Ekstuga som nämns i MB C:1 1707 är inte lokaliserad. Namnet användes dock också på en lager/kontorsbyggnad för plantskolan på Näs som uppfördes på 30-talet och revs på 1980-talet. Den låg i skogsdungen mellan väg 280 och banvallen 200 m S viadukten. De sista åren användes den som sommarstuga.

Informationen uppdaterad 2009-07-27 06:29:26

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.