,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Nora kvarn

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
706 Bebyggelse 1983 (RAÄ) 6622759 1643398 6622757 0688625

Skvaltkvarn i Norabäcken. RAÄ nummer Rö 127:1. I RAÄ Fornsök sägs att det bara är "en uppgift" om kvarnlämningar, men man kan se lämningar av något som kan ha varit en fördämning på plasen. RAÄ hänvisar till ett "historiskt kartöverlägg 1748-49" till LMV A83-18:1, dvs Näskartan från 1746.

Informationen uppdaterad 2010-12-02 11:40:06

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.