,, Rö Hembygdsförening - Letar efter Bolby 13/4 2014
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Exkursion till Bolby 13/4 2014
GÄSTBOK

Vi letar efter Bolby 13/4 2014

olby, som i bland kallades Bålby eller till och med Bålbro, är en av de många försvunna platserna i Rö. I jämförelse med grannbyarna Gullbergby och Båtmanby var det en stor by som räknades för ett helt mantal. Bolbys tidiga historia är snårig, den hörde i början inte ens till Sjuhundra härad utan till Långhundra. Byn har varit kyrkohemman, tillhört Hertig Johan av Östergötland (1589 - 1618, son till Johan III), och sedan blev det frälsehemman under Beateberg när Gabriel Bengtsson Oxenstierna skapade sitt säteri.

Till en början beboddes Bolby av en enda familj, men i början av 1700-talet fanns två och tidvis tre bönder och deras familjer i byn. 1781 lade man in Bolby under Beateberg och då bodde bara enstaka drängar där några år. 1793 flyttade en ny familj in, men sedan tunnar det ut allt mer. Under mest hela 1800-talet verkar det ha varit äldreboende för tidigare anställda vid Beateberg. Omkring 1880 ser det ut som om Bolby slutligen övergavs, för även om människor är antecknade som boende i Bolby är det tveksamt om de inte bodde i Agneby 500 m norrut.

I en karta från år 1900 visas inga byggnader alls i Bolby, och den sista källan Bolby nämns (Församlingsboken 1908-1914) är namnet struket. Den sista personen som var skriven i Bolby (om han nu verkligen bodde där) är f.d. torparen Erik Ersson, född 1811, död i Roslags-Bro 1908.

Försvunna byar är ju alltid fantasieggande. Dessutom står namnet Bolby på fel plats i de moderna kartorna, där kallas ladan vid Agneby för Bålby. Hur det misstaget kommit till är inte lätt att veta, fast Lantmäteriet lovade att ändra i kartorna för några år sedan - om det blivit gjort vet vi inte, vår modernaste karta är från 2008.

Bolby bytomt 1774

1774 fanns 8 hus i Bolby, säkert fanns där också diverse uthus , skjul och bodar som lantmätarna inte brydde sig om att rita in i kartan,

I dag gjorde vi verklighet av en tanke vi länge haft: att ta oss till Bolby och se om det fanns några spår av den gamla byn. Meningen var att vi skulle haft ett gäng medlemmar med oss, men sjukdom och kanske dåligt annonsering gjorde att det bara blev halva styrelsen i form av Ann Britt, Kicki och Björn som deltog i dagens utflykt. Vädret var sådär, hyggligt milt, men det blåste som 17.

Vi åkte ned längs Beatebergsvägen, tog av mot Gullbergby och sedan längs vägen mot Kullängen till Asplund. Där träffade vi Gunnar Andersson, fritidsboende men tydligen barnfödd i Rö, som gav oss råd om hur vi skulle ta oss fram till Bolby genom den sanka och nyligen röjda skogen. Det blev inte direkt en finpromenad, grova kängor och oömma kläder hade vi klokt nog satsat på.

På väg genom skogen

Kicki och Björn tar sig fram genom riset. Ann Britt höll i kameran.

Det var inte mer än 500 meter till Bolby, även om det tog en del tid i den jobbiga terrängen. Väl där syntes förstås inget märkvärdigt, men så är det kanske 160 år sedan Bolby övergavs - och då tog man vara på allt virke och annat som kunde återanvändas.

Bytomten

En vy över den gamla bytomten

Ett säkert tecken på gammal bebyggelse är kulturväxterna - de kan finnas kvar sedan den sista brädan ruttnat bort. Och sådana hittade vi massor! Äppelträd, plommonträd, syrener, krusbär och vinbär.

Syrener

Kulturväxter i massor: Här knoppas syrener

Även om man tog med sig allt användbart virke, så fick stengrunderna finnas kvar - sten fanns det nog av på det ställe man flyttade till. Här har vi markerat grundstenarna till något som antagligen var en ladugård - maken till svart och fet jord har vi sällan sett.

Stengrunder

Här stod en gång en ladugård - jorden mellan hörnstenarna är svart och fet

Det avgörande beviset för att vi hittat lämningarna efter Bolby hittade vi mer av en slump - det är inte så lätt att plocka ned en skorsten och ta med sig - och gammalt tegel kanske inte är i fullgott skick. En stor asp hade fallit och brutit upp marken, och där hittade vi masssor av tegel.

Tegel!

Det slutgiltiga beviset - tegel från en skorsten som en fallen gammal asp brutit upp ur marken

När vi funnit teglet tyckte vi att vi hittat allt vi vågade hoppas på, och vände hemåt för att sätta Bolby på kartan igen. Så småningom skall vi tota ihop en uppsats om Bolby, men det finns ju en del annat som måste göras. Som att gå igenom alla jordeböcker, mantalslängder, lantmäterihandlingar och kyrkböcker för att få ett begrepp om Bolbys historia.

Nu finns uppsatsen om Bolby att läsa här!

Sidan först publicerad 2014-04-14,senast uppdaterad 2014-04-18.