,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Brotorpet

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
236 Bebyggelse 1697 (Rö MB LI:1) 1856 (Rö HFL AI:10) Broby

Torp vid bron på Ekevägen. Under 1700-talet fanns ett torp norr om bron på vägens västra sida som kallades Eke torp, tidigare Eke backstuga. Där Broby nu ligger, söder om bron på vägens östra sida låg ett annan kallat Nibble torp. 1749 - 1790 talas om Brotorpen i HFL, sedan bara ett Brotorp.

Eke-torpet är nu försvunnet, det nämns för sista gången vid laga skiftet 1830, medan Nibble-torpet förmodligen blev om- och tillbyggt omkring 1750, eftersom Broby huvudbyggnad sägs vara byggd 1749 [BB]. Det köptes loss från Nibble omkring 1850, och döptes om till Broby i HFL 1856.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2011-11-02 11:29:42

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.