,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Ekelund

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
250 Bebyggelse 1628 (RUL) 1804 (MTL) 6621953 1644390 6621964 0689627

Ekelund nämns först omkring 1630 i roteringslängderna, i jordeböckerna från 1725 som skattlagt torp under Näs. Efter 1804 finns inga anteckningar om Ekelund.

3 torp 1653. 1746 och 1779 är ett torp utlagt i lantmäterikartan där gamla vägen till Näs börjar vid Johan Nådigs väg. Spår av en stor jordkällare och några stenar som kan vara rester av en grund finns kvar. Mätning i 1746 års karta anger att torpet låg där väg 280 nu går fram, 50 m väst om informationsskylten. I RUL 1628 nämns ett Eketorp på Näs ägor som kan vara samma plats, "Ekarne" i RUL1630 likaså.
En informationsskylt finns på platsen.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2012-05-20 09:20:28

Bilder:


Spåren av en jordkällare som nog hört till Ekelund
Bilden tagen 2008-03-26


Den gamla vägen till Näs gick tätt förbi Ekelund
Bilden tagen 2008-03-26

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.