,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Klockarbacken

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
329 Bebyggelse 1583 (JB) 1908 (Rö FsB AII:2) Härsby

Klockarbacken nämns för första gången i jordeboken 1583, men har en mycket längre historia än så.

I den första bevarade jordeboken (1538) nämns en plats som kallas Kyrkbyn om 4⅓ öresland kyrkojord. Det namnet återkommer en enda gång 1592 och aldrig senare. Åren 1542- 1559 talas endast om Klockaren och 1566 - 1578 om Klockarboda (eller Klockarbolet). Sannolikt är alla dessa platser detsamma, nämligen det som sedan kallas Klockarbacken.

I "Det Medeltida Sverige" tar man upp en hypotetisk by vid namn (Klockare) Boda, men vår hypotes är alltså att det är en udda stavning av Klockarbostaden. Från 1592 till 1753 tas Klockarbacken alltid upp i jordeböckerna och hela tiden med 4⅔ öresland, inte så mycket skilt från Kyrkbyns 4⅓.

Till och med 1618 räknas Klockarbacken som kyrkojord, men 1626 redovisas det som kronojord. 1631 har det blivit förlänat till Gabriel Gustafsson Oxenstierna. 1640 hade hans kusin Gabriel Bengtsson Oxenstierna köpt Klockarbacken. Från 1740 räknas gården som frälsejord.

När laga skiftet genomfördes i Väsby och Härsby 1863 räknas Klockarbacken upp med sammanlagt 4 öre 16 penningland. Den är då en egen gård om ½ mantal frälse med mark vid Fälle, kring Sveden och vid sjön vid Härsby. En tid kallas gården Härsby Klockarbacken, men senast 1952 har den bytt namn till Fälle.

Klockarbacken nämns inte i HFL förrän 1891 (HFL AI:17)

Informationen uppdaterad 2012-05-30 20:04:15

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.