,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Klockargården

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
330 Bebyggelse 1571 (ÄL) 1990 (Eget) 662247 164558 662257 069091 Klockarbacken

Hus vid kyrkan som brann cirka 1990.

Klockarens bostad kallas Klockarebolet 1653, Klockargården 1707. Det är ju säkert inte samma byggnad som den som brann, och inte heller säkert att den låg här. Två klockare nämns i ÄL 1571, och åtminstone en av dem hade väl ett Klockarbol.

1896 sägs Klockargården vara detsamma som Skolhuset [FsB AII:1]

Klockarbacken var ju Klockarens gård under lång tid, men den gården hörde till Härsby och hade del i Härsby bytomt. När Beateberg och Näs under 1600-talet köpte på sig allt fler hemman, däribland Klockarbacken, fick antagligen klockaren flytta till ett hus utan särskilt mycket mark, kanske där Klockargården låg, nära kyrkan.

Informationen uppdaterad 2011-01-31 18:32:37

Bilder:


Skolan i Rö och Klockargården. Fotot är taget innan Röborgen byggdes. Av forngraven i förgrunden finns nuförtiden bara hälften kvar.


Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.