,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Skärboda

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
415 Bebyggelse 1774 (LMS A83-2:1) 1845 (SK) 6615390 1645720 6615420 0691030

Planerat torp vid Skären 2500 m SV Gullbergby

I ägomätningskartan över Beateberg 1774 nämns att man planerade ett dagsverkestorp här. Det finns också inlagt i Sockenkartan (ca 1850), men namnet förekommer ingenstans i kyrkböckerna, så antagligen blev planen aldrig genomförd.

Platsen ligger vid en liten bäck, inne i en mycket risig och svårframkomlig granplantering. Vid inventeringen 3/5 2014 kunde inga spår efter bebyggelse upptäckas.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2014-05-05 15:56:31

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.