,, Rö Hembygdsförening - Torpvandring 5/5 2013
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Kulturvandring 5/5 2013
GÄSTBOK

Kulturvandringen 5/5 2013

rets första utomhusaktivitet blev den sedan länge planerade torpvandringen på Beateberg - men nu blev den alltså av. Det blåste hård västanvind med nordansmak när vi samlades vid kyrkan klockan 12, men efterhand mojnade det och blev en härlig vårdag.

Vi packade in oss i tre bilar och åkte ned till Mälsättra, en av de gårdar Riksskattmästaren - dvs finansministern - Gabriel Bengtsson Oxenstierna köpte på 1640-talet och lade ihop med sitt säteri Molnkulla - det som skulle bli Beateberg. Där berättade Björn om Beatebergs tillkomst som säteri och Gabriel Bengtssons köp av alla granngårdarna. Gabriel Bengtsson var för övrigt också Riksamiral - marinminister - bred kompetens kan man tycka, men frågan är om han egentligen var något vidare vare sig på finanser eller sjökrig.

Björn berättar om Beatebergs historia

Björn berättar om Beateberg förr i tiden.

Som vanligt berättade Ann Britt också om de vanliga människorna, de som mödosamt fick sin bärgning av att odla jorden runt Mälsättra under dess månghundraåriga historia och hur gården till sist lades in under Beateberg och blev bostad för drängar, pigor och hantverkare som alla jobbade för Beateberg.

Vi satte förstås upp informationsskyltar på de platser vi besökte - styrelsen hade varit där förra söndagen och satt upp stolparna. Inte alldeles lätt på alla ställen, det är ofattbart mycket sten i marken överallt, men de flesta stolparna är skapligt raka. De nya skyltarna kan Du se via skyltkartan, där Du kan klicka på de platser vi besökte i dag för att se skyltarna.

Från Mälsättra fortsatte vi till platsen där Beatebergs Grindstuga en gång låg. Liksom på Mälsättra är det väldigt litet som påminner om de många generationer människor som en gång levde och arbetade här. Med litet tur och skarpsynthet kan man se några grundstenar till torpet och dess ladugård, men annars ingenting utom en stenig hage. Ändå var Grindstugan bebodd fortfarande på 1910-talet, men det är förstås hundra år sedan nu.

Skyltuppsättning vid Grindstugan

Skylten vid Grindstugan sätts upp.

Efter Grindstugan började dagens verkliga promenad, dittills hade det ju bara varit bilåkning. Om vi kallar det kulturpromenad, borde vi ju faktiskt promenera litet också. Vi gick den dryga kilometern längs vägen mot Kullunge till Svenstorp genom en skog med många snöbrutna träd, men uppiggande nog också en myriad fullt utslagna vitsippor.

Svenstorp är den av dagens platser som övergavs senast, först 1938, så här finns en rejäl tegelhög efter skorstensstocken, jordkällare, stengärdesgård och grundstenar efter ladugården, äppelträd och, som vi såg i dag, en stor gammal syrén, nu illa misshandlad av vinterns tunga snö.

Kersti Eriksson har hittat en kulturmarkör: en stor syrén vid Svenstorp.

Så gick vi tillbaka till bilarna och rullade de få hundra metrarna till Beatebergs kalvhage - inga kalvar där i dag - och gick upp för att titta på Orrtorp. Orrtorp övergavs 1930 efter bara drygt 50 års existens, så förmodligen tog man tillvara både timmer och tegel, för det finns inga säkra spår efter hus där. Däremot finns en stor, välgjord jordkällare, där vi satte upp informationsskylten - tanken är att ystra kalvar inte skall tycka det är jättekul att skrubba sig mot skylten och fälla den, som hände flera gånger vid Västanbro.

Dagens sista anhalt var lämningarna efter gården Båtmanby, urgammal liksom Mälsättra, och övergiven redan i början på 1800-talet. Här finns välbevarade stengärdesgårdar, grundstenar och en liten jordkällare, trots att det är tvåhundra år sedan den sista boende försvann. Om inte vissa fastigheter styckats av och fått jordregisterbeteckningar med namnet Båtmanby innan hela Beateberg slogs ihop till en enda fastighet skulle namnet snart ha varit försvunnet och glömt. Det är för att bromsa namndöden som vi sysslar med det här!

Här avslutade vi dagens kulturvandring med picknick i solskenet vid vägkanten, med utsikt mot grannbyn Bolby, som ändå fanns kvar till 1907.

Picknick

Avslutande picknick i solskenet vid Båtmanby.

Nästa aktivitet på programmet är exkursionen till bronsåldersrösena på berget öster om Jälnan 9 juni. Dags att börja forska!

Ann Britt och Björn

Sidan först publicerad 2013-05-05.